Kontrakt z uczniem agresywnym – wzór

17 

Kontrakt z uczniem agresywnym zawierany jest przez wychowawcę z uczniem i rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka w obecności przedstawiciela zespołu interwencyjnego lub pedagoga szkolnego. Dokument określa między innymi to, jakich zachowań dziecko ma się nie dopuszczać, a także jakie kary i nagrody będą stosowane w stosunku do ucznia, którego umowa dotyczy. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór kontraktu z uczniem agresywnym – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Jakie elementy powinien zawierać kontrakt z uczniem agresywnym?

Umowa między wychowawcą, uczniem agresywnym a rodzicami lub opiekunami prawnymi takiego ucznia nosi nazwę kontraktu. Przygotowując taki dokument, można posiłkować się opracowanym przez nas wzorem kontraktu z uczniem agresywnym. Pismo uwzględnia:

 • dane stron,
 • zobowiązania ucznia,
 • ustalone kary i nagrody,
 • opis konsekwencji, jakie może przynieść uczniowi nieprzestrzeganie postanowień kontraktu,
 • zobowiązanie do skorzystania z pomocy terapeutycznej w szkole i poza szkołą.

Ponieważ w kontrakcie uczestniczą także rodzice ucznia, wśród nagród dla dziecka można wymienić też te przywileje, o przyznaniu których decydują sami opiekunowie, jak czas przed telewizorem, czy komputerem.

Jeśli zaś chodzi o kary, to najczęściej są to uwagi wpisane do dziennika, a także utrata różnych przywilejów, np. możliwości wyjechania wraz z klasą na wycieczkę szkolną. 

Do czego może zobowiązywać dziecko kontrakt z uczniem agresywnym?

Przykładowy kontrakt z uczniem agresywnym ma przede wszystkim uświadomić dziecku, jakie działania będą skutkowały karą oraz czego może spodziewać się po złamaniu postanowień umowy. Jako zobowiązania kontraktowe strony mają prawo wskazać między innymi powstrzymanie się od:

 • bicia kolegów
 • kradzieży,
 • przeklinania,
 • przezywania,
 • szantażowania,
 • wymuszania,
 • wyśmiewania wyglądu kolegów,
 • wagarowania – zależnie od okoliczności faktycznych.

W druku przykładowego kontraktu z uczniem agresywnym warto uwzględnić jednak nie tylko zakazy, ale i nakazy, np. odrabianie prac domowych, przygotowywanie się do lekcji, czy notowanie na zajęciach. 

kontrakt-z-uczniem-agresywnym-wzor
Kontrakt z uczniem agresywnym - wzór
17