Wniosek o urlop opiekuńczy 5 dni – wzór

17 

Urlop opiekuńczy to nowość w kodeksie pracy. Przysługuje on osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, a jego wymiar to pięć dni, zgodnie z treścią art. 1731 KP. Celem przyznania urlopu jest sprawowanie osobistej opieki lub zapewnianie wsparcia osobie będącej członkiem rodziny pracownika lub mieszkającej z nim w tym samym gospodarstwie domowym. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór wniosku o urlop opiekuńczy 5 dni – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Jak napisać wniosek o urlop opiekuńczy 5 dni?

Urlop opiekuńczy przysługuje między innymi na syna, córkę, matkę, ojca lub małżonka, którzy wymagają opieki i wsparcia ze względów medycznych. Urlopu udziela się na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej.

Do przygotowania pisma warto wykorzystać wzór wniosku o urlop opiekuńczy 5 dni, ponieważ dokument trzeba przedłożyć najpóźniej na dzień przed planowanym rozpoczęciem urlopu. We wniosku należy uwzględnić:

  • dane osoby wymagającej opieki lub wsparcia,
  • przyczynę konieczności sprawowania osobistej opieki nad wskazaną osobą,
  • stopień pokrewieństwa między pracownikiem a wskazaną osobą lub adres zamieszkania osoby niebędącej członkiem rodziny.

Co ważne, urlop opiekuńczy jest urlopem bezpłatnym, ale wlicza się do stażu pracy.

Jakie zasady obowiązują przy udzielaniu urlopu opiekuńczego?

Przed złożeniem wniosku o urlop opiekuńczy pracownik powinien wiedzieć, że ma prawo wykorzystać taki urlop jednorazowo lub w częściach. Urlop jest udzielany w dniach pracy pracownika, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Fakt przebywania na urlopie opiekuńczym nie wpływa na wymiar urlopu wypoczynkowego ani urlopu na żądanie. Pracodawca nie ma prawa odmówić pracownikowi urlopu, jeśli ten złoży prawidłowy wniosek w odpowiednim terminie.

Co więcej, przełożonemu nie wolno żądać od pracownika przedstawienia dokumentacji medycznej osoby, która wymaga opieki lub wsparcia. Należy pamiętać, że urlop opiekuńczy nie jest tym samym, co równie “nowy” urlop udzielany z powodu działania siły wyższej – w wymiarze 2 dni zwolnienia od pracy.

wniosek-o-urlop-opiekunczy-5-dni-wzor
Wniosek o urlop opiekuńczy 5 dni - wzór
17