Przykładowe wpisy do dziennika przedszkole 5 latki

17 

Wpisy do dziennika opierają się na planach pracy, w których przewiduje się różnego rodzaju zajęcia, zabawy, gry i aktywności. Dziennik jest jednak nieco bardziej szczegółowy, ponieważ poza zajęciami wychowawczymi i dydaktycznymi obejmuje także inne czynności, jak spożywanie posiłków, porządki, relaksacja, czy utrwalanie nawyków higienicznych.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniające wszystkie formalne wymagania – przykładowe wpisy do dziennika przedszkolnego 5 latki – które pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Czego dotyczą przykładowe wpisy do dziennika przedszkole 5 latki?

Pięcioletnie dziecko w przedszkolu bawi się, uczy zasad zachowania, nawyków higienicznych i utrzymywania porządku, poznaje otaczający świat, trenuje umiejętność wysławiania się, dba o swoją kondycję fizyczną, a także spożywa posiłki w towarzystwie całej grupy.

Ponieważ dziennik opisuje cały plan dnia takiego malucha, uwzględnia się w nim wpisy dotyczące:

 • porannej gimnastyki,
 • spożywania śniadań,
 • spacerów i aktywności na świeżym powietrzu,
 • zabaw ruchowych w przedszkolu,
 • zabaw dowolnych,
 • zabaw tematycznych,
 • zajęć muzycznych, muzyczno-ruchowych,
 • zajęć plastycznych,
 • gier zespołowych, itd.

Do wypełnienia dziennika warto użyć nasz gotowy wzór przykładowych wpisów do dziennika przedszkole 5 latki. Dokument podpowiada, o czym i w jaki sposób pisać w dzienniku.

Należy podkreślić przy tym, że o ile proste czynności opisywane są pokrótce, tak główne tematy zajęć należy opisywać w dzienniku z uwzględnieniem ich celu, czyli tego, co dziecko powinno opanować/utrwalić dzięki danej aktywności. 

Jakie mogą być przykładowe wpisy do dziennika w przedszkolu 5 latki?

Przykładowe wpisy do dziennika przedszkole 5 latki nie muszą być rozbudowane i szczegółowe. W zależności od typu aktywności, można opisać je jednym zdaniem, przy ważniejszych zajęciach/zabawach wskazując także cel wdrożenia danej czynności.

Oto kilka wpisów, które mogą pojawić się w dzienniku 5-latków:

 • swobodna zabawa wybraną zabawką,
 • zabawa słownikowo-gramatyczna w budowanie prawidłowych zdań,
 • rysowanie kredkami,
 • wycieczka po przedszkolu,
 • zabawy na placu przedszkolnym,
 • zabawy ruchowe,
 • zabawy słuchowe,
 • zabawa z piłką w miłe słowa,
 • zabawa ruchowa z elementami spostrzegawczości,
 • zabawa integracyjna,
 • spacer w okolicach przedszkola,
 • zabawy i ćwiczenia uczące nazywania części ciała,
 • ćwiczenia oddechowe, 
 • zabawy twórcze uczące emocji,
 • zabawy ruchowe z elementami masażu,
 • zabawy orientacyjno-porządkowe, itd.
przykladowe-wpisy-do-dziennika-przedszkole-5-latki
Przykładowe wpisy do dziennika przedszkole 5 latki
17