Jak wręczyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę, gdy pracownik odmawia przyjęcia?

Oświadczenie o rozwiązaniu umowy wzór

Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę

Od czasu do czasu zdarza się sytuacja, że pracownik odmawia przyjęcia pisma zawierającego oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu pracownikowi umowy o pracę lub oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Wtedy pracodawca staje przed pytaniem, jak zgodnie z prawem rozwiązać umowę o prace? Jak nie narazić się na zarzut rozwiązania umowy o pracę niezgodnie z prawem?

Zasada jest taka, że oświadczenie woli pracodawcy (zakładu pracy) o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia jest złożone pracownikowi z chwilą, gdy doszło do niego w taki sposób, że mógł się zapoznać z jego treścią, chociaż tego nie uczynił.

Zapoznanie się pracownika z treścią wypowiedzenia umowy

Jeśli zatem jako pracodawca masz przygotowane pismo o zwolnieniu dyscyplinarnym pracownika lub masz przygotowane wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem terminów wypowiedzenia i odczytujesz je przy jakimś świadku pracownikowi, którego dotyczy oświadczenie o rozwiązaniu umowy o prace bez wypowiedzenia lub wypowiedzenie tejże umowy, a ten mówi, że go nie przyjmuje, nie podpisze i wychodzi, to ten pracownik nie może potem skutecznie twierdzić, że nie został zapoznany z pismem.

Miał bowiem możliwość zapoznania się z nim, tylko z takiej możliwości nie skorzystał.

Złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia następuje także wtedy, gdy pracownik, mając realną szansę zapoznania się z jego treścią, z własnej woli nie podejmuje przesyłki pocztowej od listonosza / doręczyciela InPost lub w urzędzie pocztowym zawierającej to oświadczenie.

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika listem poleconym

Jeśli pracownika nie ma osobiście w pracy, to jako pracodawca pismo o rozwiązaniu umowy z pracownikiem wysyłaj zawsze listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru, by mieć dowód na to, że przesyłka została doręczona lub że adresat odmówił jej przyjęcia, bądź nie mieszka pod tym adresem.

Ponadto w przypadku wysłania pisma listem poleconym, z tzw. zwrotką, działa zasada, że, nawet jeśli pracownik przesyłki nie odbierze, jej dwukrotne awizowanie oznacza, że została ona skutecznie doręczona.

Dwukrotne awizowanie przesyłki poleconej zawierającej oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu stosunku pracy stwarza domniemanie faktyczne możliwości zapoznania się przez pracownika z jego treścią, co oznacza przerzucenie na niego ciężaru dowodu braku możliwości zapoznania się z treścią oświadczenia pracodawcy.

Wówczas to pracownik przed sądem będzie musiał udowodnić, że mimo nieodebrania pisma do niego adresowanego nie miał możliwości zapoznania się z jego treścią.

Spełniając te wymogi, nie narazimy się na skuteczne podniesienie zarzutu rozwiązania umowy o prace niezgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

About the author

Jako legalnie działająca firma pod numerem NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329 dostarczamy produktów najwyższej jakości.