Wzór wniosku o niepromowanie ucznia

17 

Wniosek o niepromowanie ucznia może dotyczyć dziecka uczącego się w klasach 1-3. Zasadniczo, taki uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej automatycznie, bez względu na swoje wyniki. Możliwe jest jednak niepromowanie go w uzasadnionych przypadkach. Jak napisać wniosek o niepromowanie ucznia?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór wniosku o niepromowanie ucznia – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Kto może złożyć wniosek o niepromowanie ucznia?

Wzór wniosku o niepromowanie ucznia wykorzystać mogą zarówno rodzice lub opiekunowie prawni, jak i wychowawca klasy. Rozwiązanie to stosuje się wyłącznie w stosunku do uczniów klas edukacji wczesnoszkolnej, w uzasadnionych przypadkach.

Jeśli dziecko nie radzi sobie w szkole, na przykład ze względu na swój stan zdrowia, częste nieobecności lub inne utrudnienia, rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na powtarzanie klasy przez ucznia, podejmując stosowną uchwałę.

Z wnioskiem w tej sprawie mogą wystąpić rodzice po zasięgnięciu opinii wychowawcy oraz wychowawca po zasięgnięciu opinii rodziców. 

Kiedy warto złożyć wniosek o niepromowanie ucznia?

Niepromowanie ucznia jest rozwiązaniem uzasadnionym, jeśli dziecko pozostaje wyraźnie „w tyle” za rówieśnikami, jest opóźnione rozwojowo, nie ma wystarczającej wiedzy i umiejętności, aby poradzić sobie w kolejnej klasie.

Promocji nie otrzymuje bowiem ten uczeń, który nie rokuje na powodzenie w nauce w klasie wyższej – powtarzanie roku ma pozwolić mu na uzupełnienie najważniejszych kompetencji, zwłaszcza w zakresie pisania, liczenia i czytania.

Pozostawienie ucznia w klasie nie jest karą, lecz formą pomocy w nadrobieniu zaległości, a także formą profilaktyki, ponieważ zapobiega późniejszym niepowodzeniom szkolnym w starszych klasach. C

o więcej, w konsekwencji promowania ucznia pomimo przeciwwskazań mogłoby dojść u dziecka do rozwoju różnych zaburzeń, jak fobia szkolna, czy nerwica szkolna, a to również uniemożliwia przyswajanie wiedzy na dalszych poziomach edukacyjnych. 

wzor-wniosku-o-niepromowanie-ucznia
Wzór wniosku o niepromowanie ucznia
17