Umowa zlecenie dla kierowcy wzór PDF DOC

(1 opinia klienta)

17 

Kierowcę można zatrudnić na podstawie umowy zlecenie, jednak należy dopilnować, aby treść takiej umowy nie nosiła znamion umowy o pracę. Dokument nie powinien więc obligować kierowcy do świadczenia pracy w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. Aby mieć pewność, że umowa jest sporządzona prawidłowo, warto wykorzystać wzór umowy zlecenie dla kierowcy, który został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Umowa zlecenie dla kierowcy to tak zwana umowa starannego działania. Zawarcie jej ze zleceniodawcą obliguje zleceniobiorcę do dokonania określonych czynności na rzecz dającego zlecenie. Kontrakt tego typu powinien określać rodzaj wykonywanych przez zleceniobiorcę czynności oraz należne mu za to wynagrodzenie. 

Zawierając umowę zlecenie dla kierowcy, warto pamiętać, że współpraca między zleceniobiorcą a zleceniodawcą nie podlega przepisom kodeksu pracy, lecz przepisom kodeksu cywilnego. Natomiast jedną z najważniejszych zasad przy umowie zlecenia jest osobiste wykonywanie zadań przez zleceniobiorcę, choć w pewnych okolicznościach dopuszcza się powierzanie ich wykonania osobie trzeciej. 

Gotowy wzór umowy zlecenie dla kierowcy  pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (1)

Jak zatrudnić kierowcę na podstawie umowy zlecenia? Kierowca może być zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej – umowy zlecenie dla kierowcy – jednak o charakterze zatrudnienia decydować będzie treść umowy, a nie jej nazwa.

Aby umowa zawarta z kierowcą nie była traktowana jako umowa o pracę, nie należy określać w niej miejsca i czasu świadczenia pracy pod nadzorem pracodawcy. Zleceniobiorca powinien samodzielnie decydować o tym, gdzie i kiedy, a także, w jaki sposób zrealizuje zlecenie. 

Umowa zlecenie dla kierowcy może pozwolić zleceniobiorcy powierzać wykonanie zlecenia osobie trzeciej, co również odróżnia ją od umowy o pracę.

Poza tym, taki kontrakt nie powinien przenosić odpowiedzialności z pracownika na pracodawcę, ponieważ to także charakteryzuje wyłącznie stosunek pracy, czyli umowę o pracę zawartą na podstawie przepisów kodeksu pracy.

W umowie zlecenia należy określić natomiast dane stron, czas trwania umowy, wysokość wynagrodzenia oraz zakres obowiązków zleceniobiorcy. 

1 opinia dla Umowa zlecenie dla kierowcy wzór PDF DOC

  1. Jarosław Kaszalski

    czytelny, zrozumiały i dobrze opracowany wzór umowy

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

umowa-zlecenie-dla-kierowcy-wzor-pdf-doc
Umowa zlecenie dla kierowcy wzór PDF DOC
17