Uchwała o odwołaniu członka Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej – wzór

17 

Zgodnie z treścią art. 20 ustawy o własności lokali, zarząd lub poszczególni jego członkowie mogą zostać w każdej chwili – na mocy uchwały właścicieli lokali – zawieszeni w czynnościach lub odwołani z zajmowanego stanowiska. Odwołanie członka zarządu nie wymaga uzasadnienia i nie jest uzależnione od zaistnienia określonych okoliczności faktycznych. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy wzór uchwały o odwołaniu członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (0)

Jak napisać uchwałę o odwołaniu członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej?

Uchwała o odwołaniu członka zarządu wspólnoty zapada w trybie uregulowanym w art. 23 ustawy o własności lokali, czyli:

  • na zebraniu, w drodze indywidualnego zbierania głosów przez zarząd, bądź w sposób mieszany, 
  • uchwała zapada większością głosów właścicieli lokali, liczoną według wielkości ich udziałów.

Dokument tego typu można przygotować w oparciu o sprawdzony wzór uchwały o odwołaniu członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej. Pismo uwzględnia:

  • numer uchwały,
  • dane wspólnoty mieszkaniowej wraz z adresem nieruchomości,
  • odpowiedni tytuł uchwały,
  • podstawę prawną,
  • dane odwoływanego członka zarządu,
  • datę obowiązywania uchwały,
  • informacje na temat głosowania nad uchwałą.

Jakie zasady obowiązują przy odwoływaniu członków zarządu wspólnoty?

Przykładowa uchwała o odwołaniu członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej nie musi zawierać uzasadnienia, czyli przyczyn odwołania członka zarządu. Członkowie wspólnoty mogą odwołać zarząd w każdej chwili, tak samo jak jego poszczególnych członków. Zasady te dotyczą jednak zarządu wybranego, a nie powierzonego.

W przypadku powierzonego zarządu odwołać go można tylko w akcie notarialnym – uchwała o odwołaniu członka zarządu powinna przyjmować wtedy formę aktu notarialnego.

Uchwała w sprawie odwołania członka zarządu może zostać przyjęta w drodze głosowania na zebraniu lub w drodze indywidualnego zbierania głosów, a także w wyniku głosowania częściowo na zebraniu, a częściowo w sposób obiegowy.

Warto pamiętać, że właściciele lokali mają prawo zaskarżenia uchwały do sądu w terminie 6 tygodni od daty jej podjęcia lub od daty zawiadomienia ich o treści uchwały podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów.

Rezygnacja z funkcji członka zarządu

Członek zarządu może zostać odwołany na mocy uchwały właścicieli lokali, ale ma też prawo samodzielnie zrezygnować z pełnionej funkcji. Aby zrezygnować z funkcji członka zarządu, należy złożyć odpowiednie oświadczenie wspólnocie mieszkaniowej.

Z treści tego oświadczenia musi wynikać, że członek zarządu rezygnuje ze sprawowanej funkcji, a także czy robi to w trybie natychmiastowym, czy po upływie określonego terminu. Jeśli rezygnacja nie wskazuje takiego terminu, przyjmuje się, że członek zrezygnował w dniu złożenia oświadczenia.

Członek zarządu nie potrzebuje niczyjej zgody na rezygnację z pełnionej funkcji. Musi jednak skutecznie dostarczyć swoją pisemną rezygnację zarządowi, czego może dokonać osobiście lub za pomocą listu poleconego.

Wspólnota po odebraniu takiej rezygnacji może podjąć uchwałę o wyborze nowego członka zarządu, ale nie musi tego robić – nie jest to konieczne w przypadku zarządu wieloosobowego.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Uchwała o odwołaniu członka Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

uchwala-o-odwolaniu-czlonka-zarzadu-wspolnoty-mieszkaniowej-wzor
Uchwała o odwołaniu członka Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej - wzór
17