Wzór uchwały wspólnoty mieszkaniowej w drodze indywidualnego zbierania głosów

17 

O sposobach i zasadach podejmowania uchwał przez wspólnotę mieszkaniową mówi art. 23 ustawy o własności lokali. Zgodnie z treścią tego aktu prawnego, uchwałę można podjąć na zebraniu, w drodze indywidualnego zbierania głosów lub w sposób mieszany.

Uchwały zawsze zapadają jednak większością głosów właścicieli, liczoną według wielkości ich udziałów – chyba że umowa lub uchwała stanowi, że w danej sprawie na jednego właściciela przypada jeden głos.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy wzór uchwały wspólnoty mieszkaniowej w drodze indywidualnego zbierania głosów, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (0)

Kiedy podejmuje się uchwałę wspólnoty mieszkaniowej w drodze indywidualnego zbierania głosów?

Możliwość podjęcia uchwały w drodze indywidualnego zbierania głosów znajduje zastosowanie w kilku przypadkach. Pierwszy przykład dotyczy sytuacji, kiedy organizacja zebrania wspólnoty jest niecelowa lub niemożliwa.

Zdarza się, że głosowanie nad uchwałą ma miejsce na zebraniu wspólnoty, ale do podjęcia uchwały nie dochodzi ze względu na nieobecność członków wspólnoty – wtedy stosuje się mieszany sposób głosowania, czyli zbiera się brakujące głosy w drodze indywidualnego zbierania głosów.

Inny przykład to konieczność szybkiego podjęcia decyzji w danej sprawie, bez zwoływania zebrania, czy czekania na zebranie roczne. W takiej sytuacji również preferowana jest metoda głosowania w drodze indywidualnego zbierania głosów.

Czego może dotyczyć uchwała wspólnoty mieszkaniowej w drodze indywidualnego zbierania głosów?

Przykładowa uchwała wspólnoty mieszkaniowej w drodze indywidualnego zbierania głosów może dotyczyć takich spraw jak:

  • ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu,
  • dokonanie podziału nieruchomości wspólnej,
  • ustalenie wynagrodzenia dla zarządu,
  • zmiana przeznaczenia części wspólnej nieruchomości, 
  • wydanie zgody na nadbudowę lub przebudowę nieruchomości, itd. 

Głosowanie nad uchwałą w trybie indywidualnym przeprowadza zarząd lub zarządca, który w praktyce najczęściej upoważnia do zbierania głosów administratora. Uchwała jest ważna, jeśli uzyskano większość głosów, przy czym muszą zebrać je osoby upoważnione.

Jednak gdy zarządca lub zarząd odmawiają współpracy, właściciele lokali mogą sami przeprowadzić procedurę zbierania głosów – dotyczy to między innymi uchwał odwołujących zarząd lub członka zarządu. 

Jak napisać uchwałę wspólnoty mieszkaniowej w drodze indywidualnego zbierania głosów?

Do przygotowania uchwały, która nie została przegłosowana na zebraniu, warto wykorzystać wzór uchwały wspólnoty mieszkaniowej w drodze indywidualnego zbierania głosów. Pismo, poza wskazaniem trybu podjęcia uchwały, zawiera także informacje na temat:

  • wspólnoty mieszkaniowej – nazwa, adres,
  • numeru uchwały,
  • podstawy prawnej,
  • daty wejścia uchwały w życie,
  • liczby głosów: za, przeciw, wstrzymało się.

Co ważne, uchwałę podjętą w trybie indywidualnego zbierania głosów należy obwieścić wszystkim właścicielom lokali. Najczęściej zawiadamia się ich o podjęciu i treści uchwały poprzez umieszczenie odpowiednich pism w skrzynkach pocztowych oraz wywieszenie zawiadomienia na tablicy ogłoszeń. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wzór uchwały wspólnoty mieszkaniowej w drodze indywidualnego zbierania głosów”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wzor-uchwaly-wspolnoty-mieszkaniowej-w-drodze-indywidualnego-zbierania-glosow
Wzór uchwały wspólnoty mieszkaniowej w drodze indywidualnego zbierania głosów
17