Kategoria:

Odwołanie do sądu pracy / Odszkodowanie
Spis treści: Jak napisać odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę?Co jeśli przegapiłem termin na złożenie odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę?Co należy zawrzeć w odwołaniu od wypowiedzenia umowy o pracę?Co powinien zawierać pozew – odwołanie, gdy otrzymaliśmy wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę?Jak oceniać przyczyny wypowiedzenia umowy o prace podane przez pracodawcę?O czym jeszcze należy pamiętać?Jak może...
Read More
Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę – żądania Niniejszy wpis wyjaśnia jedną kwestię, która ma istotne znaczenie przy złożeniu odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę. Jednym z żądań takiego odwołania, pozwu może być żądanie przywrócenia do pracy, a w związku z tym pojawi się kwestia wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy. W tym kontekście często pojawia...
Read More
Wpis dotyczy odpowiedzi na pytanie, czy żądanie odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie może być sprzeczne ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa, jeżeli pracownik po rozwiązaniu stosunku pracy był czasowo niezdolny do pracy i nabył uprawnienie do zasiłku chorobowego lub świadczenia chorobowego? Jest do dosyć szczegółowe zagadnienie,...
Read More
Spis treści: Jak napisać odwołanie do sądu pracy?Jak pracodawca powinien podchodzić do zwolnienia dyscyplinarnego?W jakim trybie i terminie należy dochodzić przywrócenia do pracy lub odszkodowania?Kiedy odszkodowanie zamiast przywrócenia do pracy?Czy każde niewykonanie polecenia uzasadnia dyscyplinarkę?Czego nie można zaliczać na poczet odszkodowania lub wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy?Świadectwo pracy a powództwo o przywrócenie do pracy lub...
Read More
Spis treści: Przydatne wzory pism:Co to jest mediacja?W jakich sprawach?Czym charakteryzuje się mediacja?Koszty mediacji w poszczególnych rodzajach spraw (rodzinne, cywilne, karne, nieletnich)Co się dzieje z opłatą sądową w przypadku zawarcia ugody na etapie postępowania sądowego?W jakich konkretnie sprawach może mieć miejsce mediacja?Na jakim etapie może mieć miejsce mediacja?Przebieg mediacjiMediacja w sprawie o rozwód i separacjęKiedy...
Read More