Kategoria:

Odwołanie do sądu pracy / Odszkodowanie
Jak napisać odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę? Gdyby się zdarzyło, że otrzymaliśmy wypowiedzenie umowy o pracę dokonane przez pracodawcę, i jednocześnie mieliśmy umowę zawartą na czas nieokreślony mamy możliwość reakcji, jako że taka decyzja pracodawcy uderza w nasze interesy. Powinieneś wiedzieć jakie obowiązki i na kim w tym zakresie ciążą, jakie są terminy na...
Read More
Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę – żądania Niniejszy wpis wyjaśnia jedną kwestię, która ma istotne znaczenie przy złożeniu odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę. Jednym z żądań takiego odwołania, pozwu może być żądanie przywrócenia do pracy, a w związku z tym pojawi się kwestia wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy. W tym kontekście często pojawia...
Read More
Wpis dotyczy odpowiedzi na pytanie, czy żądanie odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie może być sprzeczne ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa, jeżeli pracownik po rozwiązaniu stosunku pracy był czasowo niezdolny do pracy i nabył uprawnienie do zasiłku chorobowego lub świadczenia chorobowego? Jest do dosyć szczegółowe zagadnienie,...
Read More
Jak napisać odwołanie do sądu pracy? Jeśli jesteś pracownikiem i chcesz złożyć odwołanie do sądu pracy, powinieneś przygotować stosowne pismo w tej sprawie, które spełni wszystkie formalne wymagania stawiane tego typu dokumentom. W przypadku odwołania do sądu pracy ważne jest, aby przedstawić szczegółowe informacje na temat naruszeń, które zostały popełnione przez pracodawcę, a które stanowią...
Read More
Przydatne wzory pism: Wniosek o przeprowadzenie mediacji Wniosek o wyrażenie zgody na mediację Wzór protokołu z mediacji Ugoda mediacyjna wzór Zaproszenie na mediację Zawiadomienie o mediacji Odmowa mediacji wzór Zgoda na mediację wzór Rezygnacja z mediacji Co to jest mediacja? Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania sporu przy udziale trzeciej osoby,...
Read More