Kategoria:

Zadośćuczynienie
W dzisiejszym wpisie przedstawimy analizę stanowisk stron w sprawie, w której powodowie wystąpili o zadośćuczynienie za śmierć osób najbliższych, która nastąpiła w wypadku drogowym. Żądanie zapłaty zadośćuczynienia było związane z wypadkiem drogowym, na skutek którego śmierć poniosły 3 osoby z jednej rodziny: kierowca i dwaj pasażerowie (brat i małoletni syn kierowcy) samochodu osobowego. Po przeprowadzeniu...
Read More
Dzisiejszy wpis jest poświęcony analizie podstaw faktycznych i prawnych pozwu o zadośćuczynienie za krzywdę powstałą na skutek uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia. Powód, 40 – letni mężczyzna, uczestniczył w wypadku drogowym, w którym sprawca szkody najechał na tył kierowanego przez niego pojazdu. Na skutek zderzenia powód (poszkodowany) uderzył głową w kierownicę i stracił przytomność. W...
Read More
Chcąc dochodzić jakiegokolwiek odszkodowania, zadośćuczynienia, czy renty, z jakiegokolwiek tytułu, czy to z tytułu wypadku drogowego, zdarzenia medycznego (błędu lekarskiego), niewykonania umowy, czy nawet w sytuacji żądania w sprawie karnej orzeczenia od sprawcy obowiązku naprawienia szkody zawsze istnieje konieczność wykazania omawianego elementu odpowiedzialności odszkodowawczej, jaką jest związek przyczynowy. Innymi słowy poza samym faktem wykazania winy sprawcy...
Read More
Przestępstwo spowodowania wypadku drogowego Zgodnie z art.  177 Kodeksu karnego kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała ciała lub rozstrój zdrowia trwający dłużej niż 7 dni podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli pokrzywdzonym jest wyłącznie osoba najbliższa, ściganie przestępstwa spowodowania...
Read More
Poniżej zamieszczone zostały istotne fragmenty orzeczeń ze spraw cywilnych dotyczących odpowiedzialności lekarzy, personelu, szpitala za błąd medyczny (inaczej błąd lekarski, błąd w sztuce lekarskiej, zdarzenie medyczne), aby wiedzieć lepiej jak taki proces przebiega, co ma znaczenie, aby ostatecznie uzyskać odszkodowanie i / lub zadośćuczynienie, kiedy możemy mówić o winie lekarza a kiedy nie, jak ustala...
Read More
Poniżej zamieszczone zostały istotne fragmenty orzeczeń ze spraw cywilnych dotyczących odpowiedzialności lekarzy, personelu, szpitala za błąd medyczny (inaczej błąd lekarski, błąd w sztuce lekarskiej, zdarzenie medyczne), aby wiedzieć lepiej jak taki proces przebiega, co ma znaczenie, aby ostatecznie uzyskać odszkodowanie i / lub zadośćuczynienie, kiedy możemy mówić o winie lekarza a kiedy nie, jak ustala...
Read More
Spis treści: Przydatne wzory pism:Co to jest mediacja?W jakich sprawach?Czym charakteryzuje się mediacja?Koszty mediacji w poszczególnych rodzajach spraw (rodzinne, cywilne, karne, nieletnich)Co się dzieje z opłatą sądową w przypadku zawarcia ugody na etapie postępowania sądowego?W jakich konkretnie sprawach może mieć miejsce mediacja?Na jakim etapie może mieć miejsce mediacja?Przebieg mediacjiMediacja w sprawie o rozwód i separacjęKiedy...
Read More
Jednym z elementów, który należy udowodnić w sprawie cywilnej o odszkodowanie czy zadośćuczynienie jest wina. Przykładowa sytuacja Wyobraźmy sobie sytuację, że jedna firma A zleca drugiej firmie B na podstawie umowy czyszczenie powierzchni na zewnątrz firmy A. Dotyczy to także okresu zimy, aby firma B usuwała śnieg i lód, sprzątała parking i strony umówiły się,...
Read More
Aby lepiej zrozumieć, kiedy się należy, a kiedy nie – odszkodowanie oraz zadośćuczynienie prześledźmy następującą sytuację, która była oceniana przez sąd. Warto poznać rozumowanie sądu i zrozumieć okoliczności decydujące o odpowiedzialności lub braku odpowiedzialności, o winie lub jej braku, o związku przyczynowym lub jego braku. O tym, jakie rozumowanie przeprowadza sąd i jakie dowody mają...
Read More
W wypadku komunikacyjnym zginęła żona. Mąż doznał lekkich obrażeń. Sprawca wypadku został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo. Mąż po wypadku przebywał przez miesiąc czasu w szpitalu psychiatrycznym. Po wypadku mąż miał depresję, przeżył silny stres, nie mógł spać w nocy, miał obniżony nastrój psychiczny, stany przygnębienia, zaburzenia koncentracji, dolegliwości bólowe, dominowało u niego poczucie bezradności,...
Read More
Spis treści: Zadośćuczynienie a odszkodowanie – różniceZadośćuczynienie – kto może żądać zapłaty?Pozew o zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych wzórPozew o zadośćuczynienie z tytułu mobbingu wzórPozew o zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej wzórPozew o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę wzórPozew o zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu wzórPozew o zadośćuczynienie za błąd medyczny wzórPozew o zadośćuczynienie za straty...
Read More