Marża gastronomiczna – wzór

17 

Marża gastronomiczna to nic innego jak różnica między ceną gastronomiczną (netto) a kosztem wytworzenia potrawy lub napoju, bądź kosztem nabycia towarów. Wysokość marży w gastronomii zależy między innymi od rodzaju oferty, czy lokalizacji lokalu. Jak obliczyć marżę gastronomiczną?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – przykładowy wzór marży gastronomicznej – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Co ma wpływ na marżę gastronomiczną?

Na wysokość marży gastronomicznej składa się wiele czynników. Z tego względu, aby poprawnie ją obliczyć, warto zastosować wzór marży gastronomicznej, który opracowaliśmy. Do czynników mających największy wpływ na wysokość marży należą:

  • rodzaj serwowanych potraw i napojów,
  • oferta usług dodatkowych. 

Do popularnych potraw stosuje się marżę niższą, a do specjalności lokalu marżę wyższą. Wynika to z faktu, że popularne dania są łatwo dostępne, ale też sprzedają się w większej ilości. Przy ustalaniu przykładowej marży gastronomicznej pod uwagę bierze się:

  • jakość świadczonych usług,
  • standard lokalu gastronomicznego,
  • liczbę osób odwiedzających lokal gastronomiczny,
  • lokalizację lokalu.

W przypadku, kiedy natężenie ruchu w restauracji jest zmienne (sezonowe) można stosować niższą i wyższą marżę, dostosowując ją do sytuacji. Przy ustalaniu marży istotne jest też położenie lokalu, korzystne np. przy dworcu kolejowym. Zawsze jednak pod uwagę trzeba brać także ofertę konkurencji. 

Do czego potrzebna jest marża gastronomiczna?

Marża gastronomiczna wraz z ceną gastronomiczną służą do ustalania cen, jakie należy uwzględnić w menu – ile ma zapłacić klient, aby sprzedaż danej pozycji była opłacalna. Podstawą obliczenia ceny gastronomicznej potraw i napojów jest koszt ich wytworzenia, czyli koszt wytworzenia jednej porcji, wartość marży, wartość podatku VAT.

Marżę gastronomiczną dolicza się do:

  • kosztu wytworzenia porcji potrawy,
  • ceny zakupu towarów sprzedawanych w formie nieporcjowanej  lub porcjowanej (głównie napoje),
  • kosztu zestawu przygotowanego na przyjęcie/uroczystość.
marza-gastronomiczna-wzor
Marża gastronomiczna - wzór
17