Referencje dla firmy gastronomicznej – przykłady

17 

Referencje dla firmy gastronomicznej to bardzo ważna część całej projektu promowania usług danego przedsiębiorstwa. W przeciwieństwie do autoreklamy, rekomendacje ma charakteryzować bowiem obiektywizm, wiarygodność i rzetelność, a to najlepiej przekonuje potencjalnego klienta do skorzystania z oferty danej firmy.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takich referencji – przygotowaliśmy kilka przykładów referencji dla firmy gastronomicznej, które pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Dlaczego referencje dla firmy gastronomicznej mają duże znaczenie?

Firma gastronomiczna może reklamować się lokalnie i w sieci, przyciągając do siebie klientów między innymi ciekawym menu, czy akcjami promocyjnymi. Wiele osób przed wyborem usługi gastronomicznej sprawdza jednak przede wszystkim opinie na temat każdej firmy.

Szuka informacji o jakości jedzenia, standardzie obsługi, a nawet o zachowaniu pracowników firmy wobec klientów. Nie bez znaczenia jest także stosunek jakości do ceny. Wszystkie te informacje mogą zostać zawarte w referencjach dla firmy gastronomicznej.

Taka pozytywna opinia podpisana czyimś imieniem i nazwiskiem jest najlepszą reklamą dla każdego przedsiębiorstwa. Pomaga wzbudzić zaufanie klienta i przekonuje go do tego, że skorzystanie z danych usług jest czymś bezpiecznym, sprawdzonym, polecanym przez innych.

Jak napisać referencje dla firmy gastronomicznej?

Pozytywną opinię o firmie gastronomicznej można przygotować w oparciu o uniwersalny wzór referencji dla firmy gastronomicznej, który uwzględnia między innymi dane autora rekomendacji, charakterystykę usługi, z której korzystał autor oraz miejsce na jego podpis lub pieczątkę.

Referencje może wystawić bowiem nie tylko klient jako osoba prywatna, ale również inna firma, kontrahent i każdy podmiot, który miał do czynienia z usługami gastronomicznymi danego przedsiębiorstwa.

W referencjach istotny będzie przede wszystkim opis doświadczeń, jakie towarzyszyły realizacji usługi. W zależności od charakteru firmy gastronomicznej mogą pojawić się tutaj odniesienia do takich kwestii jak:

  • prawidłowa realizacja umowy,
  • terminowa realizacja postanowień umowy,
  • dbałość o jakość, świeżość, estetykę,
  • kontakt z klientem,
  • różnorodność oferty,
  • korzystny stosunek jakości do ceny,
  • elastyczne podejście, itd.

Jakie powinny być referencje dla firmy gastronomicznej?

Przykładowe referencje dla firmy gastronomicznej powinny być wiarygodne, konkretne i pozytywne w ogólnym odbiorze – polecające usługę. Na ich wiarygodność wpływa między innymi ilość i jakość podanych informacji. W opinii o firmie warto uwzględnić wiele szczegółów na temat usługi, z jakiej korzystał klient.

Nie należy zapominać także o podpisaniu się pod rekomendacjami, ponieważ anonimowe referencje są bezwartościowe. W treści opinii trzeba zadbać także o konkrety. Warto wyliczyć korzyści, jakie płyną ze współpracy z firmą. Ocenić, kto będzie zadowolony z jej usług.

Każde twierdzenie dobrze jest poprzeć przykładem lub krótkim wyjaśnieniem, unikając ogólników. Co ważne, referencje nie muszą być w 100% pozytywne. Można uwzględnić w nich drobne niedociągnięcia firmy, ponieważ dzięki temu opinia wygląda bardziej realistycznie, a dodatkowo pozwala podkreślić fakt, że firma uczy się na błędach, rozwija, doskonali swoje usługi.

referencje-dla-firmy-gastronomicznej-przyklady
Referencje dla firmy gastronomicznej - przykłady
17