Referencje dla firmy informatycznej – przykłady

17 

Firmy informatyczne reklamują się przede wszystkim w sieci za sprawą stron internetowych i kont w mediach społecznościowych. Często można spotkać tam nie tylko dokładny opis oferowanych usług, ale również listę największych klientów firmy oraz ich referencje.

Referencje dla firmy informatycznej to nic innego jak pozytywne opinie podmiotów lub osób, które skorzystały z danych usług i są z nich zadowolone. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takich referencji – przygotowaliśmy kilka przykładów referencji dla firmy informatycznej, które pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Czy referencje dla firmy informatycznej są ważne?

Zakres działania firm informatycznych jest bardzo szeroki. Dużej części usług świadczonych przez takie przedsiębiorstwa nie da się jednak łatwo ocenić w sposób, który pozwalałby chwalić się wynikami – skutecznością działania.

Co więcej, we współpracy z firmą informatyczną liczy się nie tylko efekt, ale także jakość współpracy, koszty usługi, czy podejście do klienta. Informacji na ten temat w sposób obiektywny i rzetelny mogą udzielić jedynie referencje, czyli pozytywne opinie osób lub podmiotów (firm, spółek), które korzystały wcześniej z usług danej firmy.

Referencje pełnią rolę polecenia. Ponieważ są podpisane czyimś imieniem i nazwiskiem, potencjalny klient może wierzyć, że przedstawione w nich doświadczenia są prawdziwe. To pozwala mu zaufać marce, której jeszcze nie zna i często prowadzi finalnie do nawiązania z nią współpracy.

Jak napisać referencje dla firmy informatycznej?

Pozytywną rekomendację najłatwiej jest przygotować w oparciu o dedykowany wzór referencji dla firmy informatycznej. Dokument uwzględnia wszystkie elementy, jakie powinny znaleźć się w takiej opinii, w tym dane klienta, opis usługi, z jakiej korzystał, opis doświadczeń, podpis lub pieczęć.

Referencje nie mogą być anonimowe. Warto zadbać natomiast, aby były konkretne, szczegółowe, nawet kreatywne, dzięki czemu potencjalny klient będzie chciał przeczytać je w całości. W przypadku referencji dla firmy informatycznej istotne może okazać się nawiązanie do:

  • różnorodności usług,
  • kompleksowej oferty,
  • jakości obsługi klienta,
  • wiedzy i doświadczenia pracowników,
  • kontaktu z klientem,
  • elastycznego podejścia,
  • wychodzenia z inicjatywą,
  • dążenia do minimalizacji kosztów,
  • jasnego udzielania odpowiedzi na pytania. 

Dla wielu osób korzystających z usług firmy informatycznej zagadnienia związane z tą branżą są zupełnie niezrozumiałe, dlatego dobrze jest podkreślić, że pracownicy firmy starają się jasno tłumaczyć klientowi wszystkie terminy, czy realizowane przez siebie czynności, a także że dysponują w tym zakresie ogromną wiedzą i doświadczeniem, co pozwala im pracować naprawdę profesjonalnie.

Referencje mogą zawierać konkretną listę korzyści wynikających ze współpracy z firmą, wyszczególnienie jej zalet oraz rekomendację dla osób z konkretnymi problemami/potrzebami. 

Jak powinny wyglądać referencje dla firmy informatycznej?

Przykładowe referencje dla firmy informatycznej najczęściej rozpoczynają się od charakterystyki usługi, z której skorzystał dany klient. Można opisać tutaj zakres tej współpracy, rodzaj zleconych zadań, a także efekty, jakie udało się uzyskać.

Następnie w kilku konkretnych zdaniach autor rekomendacji opisuje swoje doświadczenia związane z taką współpracą, wyliczając najważniejsze według niego atuty firmy, jak terminowość, profesjonalizm, elastyczne podejście do klienta, czy oferowanie szerokiej gamy usług wysokiej jakości w optymalnej cenie.

Referencje muszą być wiarygodne, zatem należy ująć w nich prawdziwe informacje na temat autora opinii i zleconego firmie zadania.

Chociaż ich ogólny wydźwięk powinien być pozytywny, można uwzględnić w opinii także niewielkie minusy współpracy z firmą – dzięki temu referencje będą wyglądały bardziej realistycznie. Warto pamiętać także, że w rekomendacjach większe znaczenie mają szczegóły, nie ogóły – zbyt ogólnikowe referencje nie będą wartościowe dla żadnej firmy usługowej. 

referencje-dla-firmy-informatycznej-przyklady
Referencje dla firmy informatycznej - przykłady
17