Pismo o zwrot pieniędzy – wzór wezwania

17 

Pismo o zwrot pieniędzy kierowane jest do dłużnika przez wierzyciela, przy czym dłużnikiem może być także osoba prywatna. Zwrotu pieniędzy można domagać się między innymi w sytuacji zawarcia umowy pożyczki, czy też na skutek zawarcia umowy kupna sprzedaży i odstąpienia od niej., bądź jakiejkolwiek innej formy umowy.

Jak przygotować pismo o zwrot pieniędzy, aby wywołało oczekiwane skutki? Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pisma o zwrot pieniędzy, który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Kiedy wystąpić z pismem o zwrot pieniędzy?

Wezwanie do dokonania zwrotu pieniędzy wierzyciel może przesłać dłużnikowi już w pierwszym dniu po upływie terminu płatności. Nie należy zwlekać z przesłaniem takiego pisma, zwłaszcza gdy dłużnikiem jest osoba prywatna. Brak reakcji na opóźnienie w spłacie długu może bowiem dać takiej osobie poczucie bezkarności.

Początkowo, czyli już w pierwszym dniu zwłoki, warto przypomnieć dłużnikowi o konieczności dokonania zapłaty. W tym celu można skontaktować się z drugą stroną, choćby za pośrednictwem wiadomości SMS czy e-mail.

Taki kontakt pełni rolę informacyjną, dlatego należy zawrzeć w nim przede wszystkim przypomnienie o terminie płatności, podkreślając, iż ten właśnie upłynął. Korzystnym rozwiązaniem będzie wskazanie również nowego, niezbyt odległego, ale ostatecznego terminu płatności.

Jeśli takie przypomnienie nie będzie skuteczne, kolejne wiadomości do dłużnika należy sporządzić już w nieco innym tonie.

Aby dłużnik zdawał sobie sprawę z tego, że nie pozostanie bezkarny, trzeba wystosować do niego ostrzeżenie, w którym zostanie poinformowany o możliwych konsekwencjach niedokonania zwrotu w terminie.

Takie konsekwencje to między innymi skierowanie sprawy na drogę sądową, skierowanie sprawy do komornika czy sprzedaż długu firmie windykacyjnej. Warto podkreślić także, że wszelkimi kosztami tego typu działań obarczony będzie dłużnik, co dodatkowo podwyższy wysokość wierzytelności.

Jak napisać wezwanie do zwrotu pieniędzy?

Aby wniosek o zwrot pieniędzy na konto był skuteczny, powinien prezentować się profesjonalnie. Nawet jeśli pismo nie jest kierowane do firmy (np. sklepu internetowego), lecz jedynie do osoby prywatnej, warto zawrzeć w nim kilka niezbędnych elementów formalnych i określić podstawę prawną wystąpienia z takim wezwaniem.

Dokument musi uwzględniać:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane stron,
 • oznaczenie podstawy istnienia długu, np. faktura, umowa pożyczkowa, umowa kupna sprzedaży,
 • oznaczenie wysokości wierzytelności,
 • określenie pierwotnego terminu zapłaty,
 • określenie nowego terminu zwrotu środków,
 • numer konta do przelewu,
 • podpis wierzyciela.

Do przygotowania takiego wezwania najlepiej wykorzystać sprawdzony wzór pisma o zwrot pieniędzy od osoby prywatnej, który uwzględnia już wszystkie wymienione wyżej elementy. Tak sporządzony dokument należy przesłać dłużnikowi listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Windykacja długu na własną rękę

Wykorzystując gotowy do wypełnienia wzór pisma o oddanie pieniędzy, wierzyciel ma szansę przeprowadzić skuteczną, samodzielną windykację długu.

Taki druk ułatwia bowiem przygotowanie wezwania, które uświadomi dłużnikowi, że ma do czynienia z osobą, która zna swoje prawa i nie pozostawi takiej sprawy bez rozwiązania.

Wierzyciel, który chce zająć się windykacją samodzielnie, powinien pamiętać, że cały ten proces dzieli się na trzy etapy. Jest to:

 • prewindykacja,
 • windykacja polubowna,
 • windykacja twarda.

Jak łatwo się domyślić, prewindykacja to opisany powyżej etap przypominania dłużnikowi o tym, że termin płatności wkrótce minie lub już minął. Nie należy pomijać tego etapu, nawet jeśli pożyczka dotyczy osoby bliskiej. W wielu przypadkach już po kilku wiadomościach udaje się odzyskać pieniądze od dłużnika.

Poza tym, takie przypomnienie nie powinno wpłynąć negatywnie na relacje między bliskimi członkami rodziny. Każda osoba asertywna musi umieć upomnieć się o swoje pieniądze. Co więcej, podjęcie takich działań sprawi, że przy kolejnej pożyczce, druga strona będzie wiedziała już, że wierzyciel nie zapomina o długach i będzie skutecznie dochodzić zwrotu pożyczonych środków.

Kolejny etap, czyli windykacja polubowna, to rozmowa windykacyjna, którą najlepiej podjąć w formie pisemnej, np. mailowej czy tradycyjnej. Chodzi o to, aby posiadać dowód na to, iż dłużnik został wezwany do dokonania zwrotu, oraz że wierzyciel wyznaczył mu w tym celu odpowiedni termin na zapłatę.

W przypadku konieczności skierowania sprawy na drogę sądową będzie to niezwykle istotny dowód rzeczowy.

Warto pamiętać, że na tym etapie windykacji, dłużnik może próbować zniechęcić wierzyciela do dalszego działania. Wykorzysta w tym celu szantaż emocjonalny, a nawet groźby, na co wierzyciel powinien być przygotowany. Nie należy jednak rezygnować z dochodzenia spłaty długu z powodu strachu czy współczucia. Można co najwyżej zaproponować dłużnikowi zawarcie pisemnej ugody i rozłożenie długu na raty.

Najlepiej jednak pozostać stanowczym i ostrzec dłużnika o dalszych krokach, które podejmie wierzyciel w przypadku braku płatności. Może to być natomiast skierowanie sprawy do sądu, naliczenie odsetek za zwłokę czy sprzedaż długu na giełdzie wierzytelności.

Ostatni etap windykacji – windykacja twarda – polega właśnie na skierowaniu sprawy na drogę sądową i przeprowadzeniu egzekucji komorniczej.

Jak udokumentować zwrot pieniędzy?

Po otrzymaniu wezwania do dokonania zwrotu pieniędzy dłużnik, który faktycznie zapomniał o swoim długu, powinien jak najszybciej przesłać pieniądze wierzycielowi. W takiej sytuacji na jego pismo może odpowiedzieć również w formie pisemnej, sporządzając oświadczenie zwrotu pieniędzy.

Pozwoli to uniknąć dalszych konsekwencji opóźnienia w spłacie z powodu oczekiwania na przelew bankowy. W oświadczeniu należy zawrzeć przede wszystkim termin dokonania zwrotu oraz jego kwotę.

Warto pamiętać przy tym, że oświadczenie o zwrocie pieniędzy to nie to samo, co potwierdzenie otrzymania takiego zwrotu. Dłużnik może domagać się, aby wierzyciel wystawił mu takie pokwitowanie po otrzymaniu pieniędzy.

Jest to potwierdzenie spłaty długu, które warto zachować dla celów dowodowych na wypadek ewentualnego sporu. Wierzyciel ma obowiązek przygotować tego typu pismo na wezwanie dłużnika.

Podsumowanie tematu

Wysłanie pisma o zwrot pieniędzy w określonym terminie jest pierwszym etapem odzyskania swoich środków pieniężnych, natomiast brak reakcji ze strony dłużnika na takie pismo (brak dobrej woli) otwiera nam „furtkę” do wysłania przedsądowego wezwania do zapłaty.

W pierwszej kolejności powinniśmy jednak wysłać zwykłe pismo o zwrot pieniędzy, dokument przesyłamy na adres dłużnika listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru.

Dalszy brak reakcji dłużnika oznacza skierowanie sprawy do sądu, wtedy rusza postępowanie przedegzekucyjne (wezwanie przedegzekucyjne), które jest przesyłane po uzyskaniu nakazu zapłaty. Dalszy brak zwrotu środków oznacza już postępowanie egzekucyjne, które inicjuje się złożeniem wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej u komornika.

Oczywiście przy spełnieniu świadczenia przez dłużnika egzekucję komorniczą umarza się w całości.

Bardzo często, jeśli dłużnik nie otrzymał nakazu zapłaty, a jest zobowiązany względem osoby do spłaty zadłużenia w wyznaczonym terminie, ignoruje wszelkie próby ze strony wierzyciela w dojściu do polubownego załatwienia sprawy i spłaty długu, niestety w takich przypadkach pozostaje tylko walka o swoje pieniądze na drodze sądowej.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Pismo o zwrot pieniędzy – wzór wezwania”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

pismo-o-zwrot-pieniedzy-wzor-wezwania-pdf-doc-przyklad
Pismo o zwrot pieniędzy - wzór wezwania
17