Kategoria:

Prywatny i subsydiarny akt oskarżenia
Spis treści: Kiedy wnosimy prywatny akt oskarżenia?Jak złożyć prywatny akt oskarżenia i co powinien zawierać?Prywatny akt oskarżenia – wzórCzy prokurator może wziąć udział w sprawie o przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego?Jak przebiega postępowanie karne w sprawie z oskarżenia prywatnego?Posiedzenie pojednawcze / mediacja w sprawie z oskarżenia prywatnegoKiedy możliwe jest umorzenie postępowania i zakończenie bez wyroku...
Read More
Spis treści: Subsydiarny akt oskarżenia wzórJakie warunki muszą być spełnione łącznie, abyś mógł wnieść subsydiarny akt oskarżenia?Jaki jest termin do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia?Kto może sporządzić subsydiarny akt oskarżenia do sądu?Co powinien zawierać subsydiarny akt oskarżenia?Opis czynu w subsydiarnym akcie oskarżeniaWnioski dowodoweJaka jest opłata sądowa od subsydiarnego aktu oskarżenia? W niektórych wypadkach zakończenia dochodzenia lub śledztwa...
Read More