Kategoria:

Prywatny i subsydiarny akt oskarżenia
Kiedy wnosimy prywatny akt oskarżenia? W przepisach polskiego prawa karnego wyróżniono kategorię przestępstw prywatnoskargowych, czyli ściganych z oskarżenia prywatnego. Do przestępstw prywatnoskargowych należą m.in.: spowodowanie lekkiego uszczerbku na zdrowiu, pomówienie, znieważenie, naruszenie nietykalności cielesnej. Jak złożyć prywatny akt oskarżenia i co powinien zawierać? Do wszczęcia postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego jest konieczne wniesienie prywatnego aktu oskarżenia. Akt oskarżenia...
Read More
W niektórych wypadkach zakończenia dochodzenia lub śledztwa odmową wszczęcia postępowania lub umorzeniem postępowania pokrzywdzonemu przysługuje prawo wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia. Jest to co innego niż prywatny akt oskarżenia. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowałem gotowy do wypełniania wzór subsydiarnego aktu oskarżenia, który pobierzesz poniżej: Jakie warunki muszą być spełnione łącznie, abyś mógł wnieść subsydiarny akt oskarżenia? Przed wniesieniem...
Read More