Kategoria:

Umorzenie
Obowiązuje od 1 lipca 2015 roku. Dzisiejszy artykuł przedstawia informacje o nowej podstawie umorzenia postępowania karnego. Zmieniając Kodeks karny z dniem 1 lipca 2015 r., ustawodawca wprowadził do porządku prawnego przepis pozwalający na umorzenie postępowania karnego w wypadku pojednania się pokrzywdzonego z oskarżonym. Postępowanie dotyczące jakich czynów może zostać umorzone? Nowa regulacja pozwala na umorzenie postępowania...
Read More
Może zdarzyć się sytuacja, że osoba podejrzana pomimo dopuszczenia się czynu zabronionego to jednak nie popełnienia przestępstwa, a postępowanie karne zostanie umorzono. Dzieje się tak w przypadku działania sprawcy w warunkach zniesionej poczytalności. Jako podstawę prawną umorzenia postępowania wskazuje się wówczas art. 17 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania karnego w zw. z art. 31 §...
Read More
Spis treści: Subsydiarny akt oskarżenia wzórJakie warunki muszą być spełnione łącznie, abyś mógł wnieść subsydiarny akt oskarżenia?Jaki jest termin do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia?Kto może sporządzić subsydiarny akt oskarżenia do sądu?Co powinien zawierać subsydiarny akt oskarżenia?Opis czynu w subsydiarnym akcie oskarżeniaWnioski dowodoweJaka jest opłata sądowa od subsydiarnego aktu oskarżenia? W niektórych wypadkach zakończenia dochodzenia lub śledztwa...
Read More
Przedawnienie uchyla możliwość ukarania za czyn przestępny, jednak co warto wiedzieć – czyn nadal pozostaje przestępstwem, nie można tylko skutecznie ukarać osoby. Terminy przedawnienia są odpowiednio długie, w zależności od wagi przestępstwa. Nie można pociągnąć do odpowiedzialności karnej sprawcy przestępstwa, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęła określona w prawie liczba lat. Gdy prokurator lub sąd lub adwokat...
Read More