Wzór wniosku o rekompensatę dla nauczyciela

17 

Praca nauczyciela często odbywa się w szczególnych warunkach lub ma szczególny charakter, dlatego pedagog ma prawo do uzyskania rekompensaty, która wpływa na wysokość jego emerytury. Rekompensata stanowi dodatek do kapitału początkowego, zatem wymaga przeliczenia wysokości świadczenia dla nauczyciela-emeryta.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór  wniosku o rekompensatę dla nauczyciela – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Kto może złożyć wniosek o rekompensatę dla nauczyciela?

Wzór wniosku o rekompensatę dla nauczyciela wykorzystać może pedagog, który spełnia łącznie dwa warunki:

  • ma co najmniej 15 lat stażu w: ośrodkach szkolno wychowawczych, schroniskach dla nieletnich, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i ośrodkach socjoterapii (praca realizowana przed rokiem 2009),
  • nie ma prawa do emerytury pomostowej ani do świadczenia kompensacyjnego. 

Jeżeli nauczyciel spełnia te warunki, może uzyskać rekompensatę w wysokości zależnej między innymi od jego stażu pracy i czasu pracy w warunkach szczególnych. Zwykle wysokość takiej rekompensaty to kwota kilkuset złotych miesięcznie. Wniosek składa nauczyciel, który nabył prawa emerytalne.

Jak uzyskać rekompensatę dla nauczyciela?

Aby uzyskać rekompensatę dla nauczyciela, należy złożyć wniosek o emeryturę powszechną wraz z wnioskiem o rekompensatę i dokumentami, które potwierdzają fakt wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, na przykład:

  • świadectwo pracy,
  • zaświadczenie od pracodawcy. 

Informacja o tym, czy nauczycielowi przysługuje rekompensata oraz w jakiej wysokości, zostanie zawarta w decyzji emerytalnej.

Jak obliczyć rekompensatę dla nauczyciela?

Przed wypełnieniem wzoru wniosku o rekompensatę dla nauczyciela, pedagog może obliczyć przybliżoną wartość takiej rekompensaty w oparciu następujący schemat kalkulacji = 64,32 x K x X, gdzie: 64,32 jest wartością stałą (zł), K oznacza kwotę emerytury hipotetycznej, obliczonej w decyzji o ustaleniu kapitału początkowego, a X to współczynnik, który określa, jaką część wymogów do wcześniejszej emerytury spełnił nauczyciel do dnia 31. grudnia 2008 r. 

wzor-wniosku-o-rekompensate-dla-nauczyciela
Wzór wniosku o rekompensatę dla nauczyciela
17