Odmowa podpisania sprawozdania finansowego przez księgowego – wzór

17 

W przypadku stwierdzenia przesłanki braku możliwości zagwarantowania prawidłowości sprawozdania finansowego księgowy może odmówić jego podpisania. Odmowa powinna zostać złożona na piśmie wraz z uzasadnieniem podjętej decyzji.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór odmowy podpisania sprawozdania finansowego przez księgowego – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Kupując ten produkt, otrzymasz:

 • 2 rodzaje oświadczenia.
 • Kilka przykładowych uzasadnień.
Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Kto podpisuje sprawozdanie finansowe?

Dokument sprawozdania finansowego podpisywany jest przez księgowego oraz właściciela lub zarząd przedsiębiorstwa. Księgowy swoim podpisem potwierdza, że sprawozdanie finansowe jest zgodne z rzeczywistym stanem finansów oraz że dokument został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jednocześnie należy wspomnieć, że księgowy nie ma obowiązku podpisania sprawozdania. Obowiązek ten spoczywa na właścicielu lub zarządzie, który podpisuje sprawozdanie i składa je w odpowiednim urzędzie, najczęściej w KRS.

Uzasadnienie odmowy podpisania sprawozdania finansowego przez księgowego

Zgodnie z przepisami, osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych ma prawo odmówić podpisania sprawozdania finansowego. Jeśli podejmie taką decyzję, musi uzasadnić ją na piśmie. W praktyce, taka sytuacja najczęściej wiąże się z faktem, że księgowy nie jest w stanie poświadczyć informacji ujętych w rozliczeniu.

Może dojść do tego, gdy:

 • osoba księgowego zmieniła się w ciągu roku,
 • nowy księgowy nie ma możliwości zapoznania się z wcześniejszymi zapisami księgowymi,
 • nowy księgowy nie zgadza się z poprawnością zapisów księgowych,
 • księgowy uznaje, że rozliczenia nie są wykonane zgodnie ze sztuką, itd.

Odmowę podpisania sprawozdania należy dołączyć do dokumentu. Pismo można przygotować na podstawie wzoru odmowy podpisania sprawozdania finansowego przez księgowego. 

Sprawozdanie finansowe powinno spełniać następujące kryteria:

 • zgodność z zasadami rachunkowości,
 • pełność i rzetelność,
 • czytelność i przejrzystość,
 • spójność,
 • terminowość,
 • zgodność z prawem,
 • poddanie audytowi – niezależnego biegłego rewidenta.

Wypełnienie tych wymagań sprawia, że sprawozdanie finansowe jest wiarygodne i rzetelne, a dzięki temu przedsiębiorstwo może dbać o zaufanie klientów i pozyskiwać nowych inwestorów. Gdy sprawozdanie nie spełnia wymagań, księgowy ma prawo odmówić jego podpisania. 

odmowa-podpisania-sprawozdania-finansowego-przez-ksiegowego-wzor
Odmowa podpisania sprawozdania finansowego przez księgowego - wzór
17