Odwołanie od decyzji reklamacji Poczty Polskiej – wzór

17 

Usługi pocztowe są świadczone na podstawie umowy o świadczenie usług pocztowych, którą operator pocztowy zawiera z nadawcą. Zawierając taką umowę, operator ma obowiązek między innymi wydania przesyłki lub wypłacenia kwoty pieniężnej określonej w przekazie pocztowym adresatowi.

Jeśli operator nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, konsument może wnieść skargę, czyli złożyć reklamację na usługę. Poczta Polska odpowiada na taką skargę w terminie 14 dni. Jeśli reklamacja zostanie odrzucona, konsument może odwołać się od negatywnej decyzji. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór odwołania od decyzji reklamacji Poczty Polskiej, wzór pisma pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Kiedy operator pocztowy może odrzucić reklamację?

Operator pocztowy zawsze odpowiada za nienależyte wykonanie zobowiązania. Jeśli odrzuca reklamację, musi udowodnić, że nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie przesyłki czy doręczenie jej po terminie.

W swojej decyzji może wskazać zatem, iż nienależyte wykonanie usługi lub niewykonanie usługi nastąpiło:

  • wskutek siły wyższej,
  • wyłącznie z powodu naruszenia przez nadawcę lub adresata przepisów,
  • wyłącznie z powodu szczególnej podatności przesyłanej rzeczy na uszkodzenia wynikającej z jej wad lub naturalnych właściwości. 

Co ważne, roszczenie z tytułu nienależytego wykonania usługi pocztowej wygasa też wskutek przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń. Zatem jeśli przesyłka została przyjęta bez zastrzeżeń i nie sporządzono protokołu uszkodzeń przy jej odbiorze, reklamacja może zostać odrzucona.

Co zrobić, kiedy operator odrzuci reklamację?

Odrzucenie reklamacji musi zawierać pouczenie, informujące konsumenta o możliwości wniesienia odwołania w terminie 14 dni. Odwołanie wnosi się do jednostki odwoławczej za pośrednictwem jednostki, która wydała decyzję.

Pismo powinno zostać rozpatrzone w terminie 30 dni. Inne możliwości dochodzenia roszczeń przez konsumenta to:

  • wystąpienie na drogę sądową,
  • udział w postępowaniu mediacyjnym prowadzonym przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
  • rozpatrzenie sprawy przed stałym polubownym sądem konsumenckim działającym przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Odwołanie od decyzji reklamacji Poczty Polskiej – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

odwolanie-od-decyzji-reklamacji-poczty-polskiej-wzor
Odwołanie od decyzji reklamacji Poczty Polskiej - wzór
17