Opinia Zespołu o wydłużeniu etapu edukacyjnego – przykład

17 

Zespół wydaje opinię o wydłużeniu etapu edukacyjnego na podstawie szczegółowej analizy osiągnięć edukacyjnych i poziomu funkcjonowania ucznia. Określa w niej argumenty, które uzasadniają wydłużenie etapu edukacyjnego. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniającą wszystkie formalne wymagania – przykładową opinię Zespołu o wydłużeniu etapu edukacyjnego – którą pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (0)

Jak przedłuża się etap edukacyjny?

Przedłużenie etapu edukacyjnego polega na przedłużeniu okresu nauki – na pierwszym etapie edukacyjnym o rok, na drugim o dwa lata. W praktyce jest to po prostu zwiększenie wymiaru godzin (proporcjonalne). Wniosek o wydłużenie etapu kształcenia może złożyć:

  • nauczyciel wychowawca,
  • rodzic lub opiekun prawny ucznia,
  • członek zespołu ds. organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Samo pismo kierowane jest do wspomnianego zespołu ds. organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, potocznie zwanego Zespołem. Po rozpatrzeniu wniosku i pozostałych wymaganych dokumentów zespół wydaje opinię o wydłużeniu etapu edukacyjnego. Na tej podstawie Rada Pedagogiczna podejmuje decyzję o wydłużeniu etapu edukacyjnego w drodze uchwały.

Jak przygotować opinię zespołu o wydłużeniu etapu edukacyjnego?

Jak zostało wspomniane, przykładowa opinia zespołu o wydłużeniu etapu edukacyjnego powstaje zawsze w oparciu o analizę osiągnięć edukacyjnych oraz poziomu funkcjonowania ucznia.

Dokument powinien zawierać argumenty uzasadniające wydłużenie etapu edukacyjnego – przewodniczący zespołu przedstawia potem takie uzasadnienie wniosku o przedłużenie etapu edukacyjnego na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

Do przygotowania opinii można wykorzystać opracowany przez nas wzór opinii zespołu o wydłużeniu etapu edukacyjnego. Należy pamiętać, że przykładowe uzasadnienie wydłużenia etapu edukacyjnego musi być związane z rozpoznaniem znacznych trudności w opanowaniu wymagań określonych w podstawie programowej.

Wniosek o wydłużenie etapu edukacyjnego może uzasadniać:

  • długotrwała choroba,
  • trudna sytuacja rodzinna ucznia, 
  • problemy w nauce wynikające ze stanu zdrowia lub sytuacji społecznej, 
  • specjalne potrzeby edukacyjne, 
  • niepełnosprawność, która powoduje wolniejsze tempo pracy, itd. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Opinia Zespołu o wydłużeniu etapu edukacyjnego – przykład”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

opinia-zespolu-o-wydluzeniu-etapu-edukacyjnego-przyklad
Opinia Zespołu o wydłużeniu etapu edukacyjnego - przykład
17