Blog

Apelacja cywilna na przykładzie sprawy spadkowej

Poniżej zostanie wyjaśniona apelacja cywilna na przykładzie postanowienia spadkowego. Co robić, gdy sąd wydał postanowienie spadkowe i się z nim nie zgadzamy. Bo sąd źle wyliczył udział spadkowy, bo czegoś lub kogoś nie uwzględnił, bo sąd błędnie przeprowadził postępowanie spadkowe. Apelacja od postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku wzór Zarówno w sprawie spadkowej, jak i również […]

Apelacja karna – czym są bezwzględne przyczyny odwoławcze?

Bezwzględne przyczyny odwoławcze – czyli takie uchybienia, które sąd odwoławczy powinien uwzględnić z urzędu niezależnie od granic środka zaskarżenia, podniesionych zarzutów i wpływu tych uchybień na treść orzeczenia. Innymi słowy, organ odwoławczy ma obowiązek badać czy nie wystąpiły poniższe uchybienia, bez względu na to, czy zostały podniesione przez odwołującego się – w apelacji czy w zażaleniu, […]

Alimenty na dziecko – wniosek o podwyższenie – kiedy i jak?

Jak przebiega podwyższenie alimentów na dziecko? Rozstrzygnięcie żądania o alimenty – ich podwyższenie wymaga porównania stanu istniejącego w dacie uprawomocnienia się wyroku zasądzającego dotychczasowe alimenty ze stanem istniejącym w dacie orzekania o podwyższeniu alimentów. Warto wiedzieć, że podstawą pozwu o podwyższenie alimentów może być tylko taka zmiana stosunków, która nastąpiła nie wcześniej niż po uprawomocnieniu się wyroku […]

Podział majątku wspólnego małżonków – informacje wprowadzające

Wspólność majątkowa między małżonkami może być albo ustawowa albo umowna. Wspólność ustawowa powstaje z chwilą zawarcia małżeństwa. Od tego momentu majątek wspólny składać się będzie z przedmiotów majątkowych nabytych w czasie trwania wspólności majątkowej przez oboje małżonków lub przez jednego małżonka. Wspólność majątkowa umowna zawierana jest w formie umowy. Wspólność majątkowa umowna może albo rozszerzać […]

Adwokat z urzędu w sprawie karnej

Większość osób nie do końca jeszcze rozumie, że w wyroku orzekającym rozwód są ma obowiązek zdecydować o kilku innych jeszcze kwestiach, oprócz samego rozwodu, w tym o alimentach na dziecko lub dzieci, bez względu na stanowisko rozwodzących się małżonków i bez względu na ustalone już alimenty w wyroku czy ugodzie zapadłej wcześniej w sprawie przed […]

Jak napisać pozew o rozwód z winy męża?

Jak napisać pozew o rozwód z winy męża? Rozwód zawsze jest doświadczeniem nieprzyjemnym i stresującym. Najprościej i najszybciej przebiega rozwód na zgodne żądanie małżonków bez orzekania o winie, jednak nie zawsze jest to rozwiązanie możliwe i zasadne w danych okolicznościach. Wtedy postępowanie rozwodowe odbywa się z orzekaniem o winie, co ma też swoje dobre strony […]

Powrót po rozwodzie: jak zacząć od nowa?

Rozwód nigdy nie jest doświadczeniem przyjemnym. W zależności od przyczyny podjęcia takiej decyzji może wiązać się z ogromnym stresem i cierpieniem psychicznym, zwłaszcza jeśli jest to rozwód z orzekaniem o winie. Koszty rozwodu są ogromne i nie chodzi tu jedynie o straty finansowe, ale przede wszystkim o koszty psychiczne, również po stronie małoletnich dzieci. Decyzja […]

Jak powiedzieć dziecku o rozwodzie? Wskazówki dla rodziców

Jak powiedzieć dziecku o rozwodzie? Dzieci żyjące w dysfunkcyjnej rodzinie cierpią nie tylko w trakcie rozwodu, ale przez całe swoje dzieciństwo. Kłótnie, awantury czy nawet zwykły chłód emocjonalny pomiędzy rodzicami mają niekorzystny wpływ na dziecko, które dopiero uczy się rozpoznawać emocje i intensywnie dojrzewa. Chociaż małe dzieci rozumieją rozwód inaczej niż dzieci w wieku szkolnym, […]

Jak napisać pozew rozwodowy z alkoholikiem? wzór pozwu

Jak napisać pozew rozwodowy z alkoholikiem? Pozew o rozwód z alkoholikiem to z reguły pozew o rozwód z orzeczeniem o winie. Sam alkoholizm (tak jak zdrada czy przemoc domowa) nie jest podstawą orzeczenia rozwodu z winy męża czy żony. Przyczyną uzasadniającą rozwód z alkoholikiem może być natomiast wpływ uzależnienia na pożycie małżeńskie. Jak napisać wniosek […]