Czym umotywować wniosek o mieszkanie?

17 

Mieszkania komunalne i socjalne powstały po to, aby stanowić rozwiązanie dla osób, które znajdują się w bardzo trudnej sytuacji. Są one przeznaczone dla tych, którzy nie mogą pozwolić sobie na wynajem lokalu ani tym bardziej na jego zakup.

Wniosek o przydzielenie mieszkania socjalnego lub komunalnego składany jest w urzędzie gminy, a rozpatrywany przez urzędników między innymi na podstawie uzasadnienia wniosku. Zatem czym umotywować wniosek o mieszkanie, aby przekonać pracowników urzędu gminy, że lokum należy się właśnie Tobie?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy przykładowe uzasadnienie wniosku o mieszkanie komunalne/socjalne w kilku wersjach, które pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Czym są mieszkania komunalne i socjalne?

Aby wiedzieć, jak umotywować wniosek o mieszkanie socjalne lub komunalne, trzeba zrozumieć lepiej, czym są takie lokale i jaką pełnią rolę. Warto pamiętać, że oba rodzaje mieszkań wchodzą w skład zasobów gminy. Gmina przydziela je wyłącznie osobom w trudnej sytuacji materialnej, na przykład osobom eksmitowanym z poprzedniego mieszkania ze względu na bardzo złą sytuację finansową.

To, co różni mieszkania na wynajem od lokali socjalnych czy komunalnych, to nie tylko kwestia własności, ale również – a może przede wszystkim – wysokości czynszu. Czynsz w lokalu komunalnym/socjalnym jest o wiele niższy niż czynsz najmu mieszkania od prywatnego właściciela.

Warto wspomnieć przy tym, że czynsz za lokal socjalny będzie niższy niż za lokal komunalny, ale wiąże się to także z niższym standardem, czyli z gorszymi warunkami lokalowymi.

Kto może otrzymać mieszkanie komunalne? Z reguły lokale tego typu przydzielane są na wniosek mieszkańca danej gminy i rozpatrywane w pierwszej kolejności pod kątem spełnienia określonych kryteriów, takich jak:

 • niski lub przeciętny dochód na członka rodziny, 
 • brak nieruchomości na własność lub posiadanie mieszkania zbyt małego w stosunku do potrzeb rodziny,
 • bardzo złe warunki mieszkaniowe w posiadanej nieruchomości.

Zatem wniosek o mieszkanie komunalne może złożyć osoba w trudnej sytuacji finansowej i mieszkaniowej – nawet jeśli posiada własne mieszkanie, ale jest ono zbyt małe lub w złym stanie.

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku mieszkań socjalnych, choć można powiedzieć, że te są przeznaczone dla osób w jeszcze trudniejszym położeniu. Tu również istotne jest kryterium dochodowe oraz inne warunki ustalone indywidualnie przez gminę. Zasadniczo, do mieszkania socjalnego uprawnione są między innymi:

 • osoby eksmitowane, 
 • mieszkańcy budynku przeznaczonego do rozbiórki przez nadzór techniczny,
 • kobiety w ciąży,
 • rodziny z dziećmi,
 • osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie,
 • bezrobotni,
 • osoby obłożnie chore,
 • emeryci,
 • renciści.

Jak uzyskać mieszkanie socjalne/komunalne?

Mieszkania socjalne i komunalne są przydzielane na wniosek. Warto pamiętać, że zasób takich lokali jest ograniczony, zatem wnioskodawca może trafić do kolejki oczekujących, jeśli w danym czasie lista wolnych mieszkań jest pusta. 

Wnioskując o mieszkanie komunalne/socjalne, należy przygotować:

 • wniosek o mieszkanie komunalne/socjalne,
 • oświadczenie o poprzednim miejscu zamieszkania,
 • oświadczenie o sytuacji finansowej każdego z członków rodziny,
 • deklarację dotyczącą dochodów gospodarstwa domowego wnioskodawcy za okres ostatnich 3 miesięcy.

We wniosku o przydział mieszkania, wnioskodawca podaje między innymi takie informacje jak:

 • liczba osób w gospodarstwie domowym,
 • informacja o członkach gospodarstwa domowego,
 • informacje o dochodach i świadczeniach.

Kluczowe jest również uzasadnienie wniosku o mieszkanie komunalne lub socjalne, czyli wskazanie urzędnikom powodów przemawiających za przyznaniem wnioskodawcy wolnego lokum. Jak je napisać?

Jak uzasadnić wniosek o mieszkanie?

Wiele osób zastanawia się, jak umotywować wniosek o mieszkanie z zasobów gminy. Należy pamiętać, że uzasadnienie takiego wniosku powinno dawać urzędnikom pełny obraz sytuacji życiowej wnioskodawcy.

Aby je przygotować, można oprzeć się na kryteriach obowiązujących w danej gminie, a także wykorzystać wzór uzasadnienia wniosku o przydział mieszkania komunalnego lub socjalnego, dostosowując go do okoliczności. W uzasadnieniu nie warto bowiem powoływać się na fakty nieprawdziwe – urzędnicy mają prawo zweryfikować wszystkie przedstawione im informacje.

Uzasadnienie do wniosku o mieszkanie można podzielić na argumenty związane z następującymi czynnikami:

 1. Trudności finansowe – niskie dochody, które sprawiają, że wnioskodawcy nie stać na wynajem, a płacenie wysokiego czynszu obciąża domowy budżet.
 2. Nieodpowiednie warunki lokalowe – mieszkanie, które jest zbyt małe, niedostosowane do potrzeb dzieci, osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, nie spełnia podstawowych standardów to kolejny powód uzasadniający złożenie wniosku o przydział lokalu.
 3. Sytuacja rodzinna – wielodzietność czy obecność członków rodziny wymagających specjalnej opieki uzasadnia potrzebę przydzielenia wnioskodawcy większego lokalu.

Warto pamiętać przy tym, że samo uzasadnienie wniosku o przydział mieszkania z powodu niedostatku czy złej sytuacji rodzinnej nie wystarczy, ponieważ na poparcie argumentów wnioskodawca powinien przygotować dokumentację, która pomoże mu wykazać ich prawdziwość. Najważniejszym dokumentem będzie zaś dowód na przedstawione dochody za okres ostatnich trzech miesięcy. 

Uzasadnienie wniosku o przydział mieszkania w praktyce

Wniosek o przydział mieszkania komunalnego bądź socjalnego ma wskazywać na fakt, że to właśnie wnioskodawca jest osobą potrzebującą i to właśnie on powinien otrzymać taką pomoc ze strony państwa.

W części uzasadnienia takiego pisma należy napisać więc o wszystkich sprawach, które przemawiają za tym, że wnioskodawcy mieszkanie komunalne lub socjalne należy się w pierwszej kolejności. Wśród argumentów mogą pojawić się zatem:

 • informacje o wysokich kosztach wynajmu mieszkania od właściciela prywatnego,
 • informacje o wysokich opłatach za media,
 • informacje o niskich dochodach domowników: niskie wynagrodzenie, bezrobocie, przebywanie na rencie, emeryturze, brak możliwości podjęcia pracy,
 • informacje o faktycznych zarobkach, czyli zestawienie przychodów za ostatnie 3 miesiące,
 • informacje o ewentualnych zaległościach czynszowych wnioskodawcy wobec wynajmującego,
 • informacje o stanie mieszkania: powierzchnia, stan wyposażenia, stan techniczny. 

Przykład uzasadnienia trudnej sytuacji materialnej może nawiązywać do bezrobocia, braku możliwości zarobkowania, ale także do zarobków zbyt niskich w stosunku do minimalnych, uzasadnionych potrzeb. 

Przykład uzasadnienia trudnej sytuacji życiowej może nawiązywać do chorób domowników, ich niepełnosprawności, faktu samotnego wychowywania dzieci i wielu innych.

Natomiast przykład uzasadnienia trudnej sytuacji mieszkaniowej może wskazywać na fakt, że warunki lokalowe są nieodpowiednie ze względu na osoby w nim zamieszkujące, na przykład dzieci czy osoby starsze. Jeśli mieszkanie wnioskodawcy jest wychłodzone czy zagrzybione, stwarza zagrożenia dla zdrowia domowników. 

Należy pamiętać, że uzasadnienie wniosku powinno wpłynąć na urzędnika, który będzie decydował o tym, czy wpisać daną osobę na listę oczekujących, czy też odrzucić jej wniosek.

Zsumowanie informacji

W przypadku najmu mieszkania komunalnego bądź socjalnego najemca jest w dużo korzystniejszej sytuacji, ponieważ przyznanie mieszkania komunalnego (lub socjalnego) znacznie zmniejsza koszty utrzymania, gdyż nie trzeba płacić już tzw. odstępnego dla właściciela mieszkania.

Jeśli więc Twoje obecne mieszkanie jest mieszkaniem najmowanym od innej osoby, w związku z czym ponosisz ogromne comiesięczne koszty związane z wynajmem, a jednocześnie Twoja sytuacja materialna/życiowa jest ciężka, należy złożyć wniosek o mieszkanie komunalne lub socjalne.

Wniosek składa się w Urzędzie miasta, po czym trafiamy na listę osób oczekujących, aby jednak przyspieszyć przydział mieszkania komunalnego lub socjalnego, warto przyłożyć się do sporządzenia dobrego uzasadnienia wniosku.

Jak napisać uzasadnienie wniosku o mieszkanie? aby uzyskać mieszkanie komunalne lub socjalne warto pobrać przygotowany przez nas wzór uzasadnienia wniosku, uzasadnienie zawiera kilka przykładów, które warto wykorzystać lub można też wzorować się na nich, sporządzając swoje własne uzasadnienie.

Warto zaznaczyć, że po otrzymaniu mieszkania komunalnego, będąc najemcą terminowo regulującym rachunki za czynsz i media, mamy szanse na wykup mieszkania komunalnego z bonifikatą sięgającą na 95% wartości mieszkania! Czyli de facto, za mieszkanie zapłacimy jedynie 5% jego wartości.

Podobne wzory pism:

czym-umotywowac-wniosek-o-mieszkanie-wzor-przyklad
Czym umotywować wniosek o mieszkanie?
17