Gwarancja rozruchowa na silnik – wzór

17 

Gwarancja rozruchowa nierzadko towarzyszy umowom sprzedaży urządzeń mechanicznych czy elektronicznych. Świadczy ona o tym, że oferowany przedmiot jest sprawny i nadaje się do użytku.

Bardzo często gwarancja rozruchowa dotyczy części samochodowych, takich właśnie jak używany silnik. Co warto wiedzieć o gwarancji rozruchowej na taki przedmiot sprzedaży i jak taką pisemną gwarancję prawidłowo sporządzić?

Chcąc ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór gwarancji rozruchowej na silnik, którą pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Czym jest gwarancja rozruchowa?

Gwarancja rozruchowa nie jest terminem stosowanym w przepisach kodeksu cywilnego czy innego aktu prawnego. Jest to określenie, które pojawiło się w praktyce handlowej i to właśnie w niej funkcjonuje. Zasady obowiązywania takiej gwarancji określa zatem gwarant, czyli podmiot udzielający gwarancji dobrowolnie. 

Jeśli zaś chodzi o to, czym w praktyce jest gwarancja rozruchowa, to należy wiedzieć, że polega ona na złożeniu przez sprzedającego oświadczenia, mówiącego – w uproszczeniu – że sprzedawany towar jest sprawny, działa, nadaje się do użytku.

Gwarancja rozruchowa obejmuje wsparcie techniczne w przypadku problemów z uruchomieniem danego produktu. Często mówi się również, że trwa ona do „pierwszego uruchomienia”.

Z reguły, gwarancja rozruchowa ograniczona jest jednak terminem 30 dni. W tym czasie, jeśli pojawią się jakiekolwiek problemy związane z procesem uruchomienia przedmiotu, kupujący może żądać jego wymiany lub naprawy.

Czym w takim razie jest taka gwarancja na silnik? Jeśli sprzedający udziela pisemną gwarancję rozruchową na silnik – nowy lub używany – deklaruje, że jest to część sprawna i nadająca się do dalszego użytkowania po zamontowaniu używanego silnika.

W trakcie obowiązywania gwarancji kupujący powinien taki używany silnik zamontować i przetestować jego działanie. Jeśli okaże się, że część nie funkcjonuje prawidłowo, może liczyć na szybką wymianę lub naprawę.

Należy podkreślić, że gwarancja rozruchowa jest dobrowolna i nie wyklucza innej obowiązującej na podstawie przepisów ochrony – rękojmi. Na podstawie rękojmi kupujący może zgłosić reklamację przedmiotu, żądając jego wymiany, naprawy lub zwrotu kosztów, czyli odstąpienia od umowy. Rękojmia obejmuje okres 1 roku w przypadku silnika używanego i 2 lat w przypadku silnika nowego.

Warto pamiętać również, że pisemna gwarancja rozruchowa na silnik nie jest tym samym co dobrowolnie udzielona gwarancja sprzedającego, którą ten może zaoferować kupującemu niezależnie od rękojmi.

Zwykła gwarancja z reguły obejmuje okres dłuższy niż rękojmia, ale jej warunki ustala sprzedający. Stąd podobnie jak gwarancja rozruchowa, dobrowolna gwarancja sprzedającego musi zostać uregulowana na piśmie w takim zakresie jak:

 • czas trwania gwarancji,
 • sposób zgłaszania reklamacji,
 • określenie warunków składania reklamacji,
 • warunki dochodzenia roszczeń,
 • wyłączenia z ochrony gwarancyjnej. 

Ile gwarancji rozruchowej na silnik zwykle udziela sprzedający? Gwarancja rozruchowa obejmuje najkrótszy okres – zwykle 30 dni. Może być też krótsza – około 14 dni – lub dłuższa – maksymalnie 60 dni. 

Jak udzielić gwarancji rozruchowej na silnik?

Jak zostało wspomniane, gwarancja rozruchowa na silnik – podobnie jak zwykła gwarancja sprzedającego – musi zostać udzielona na piśmie. W przeciwnym razie taka ochrona nie będzie prawnie wiążąca. Do przygotowania dokumentu, który warunkuje udzielenie gwarancji, warto wykorzystać nasz gotowy do wypełnienia wzór gwarancji rozruchowej na silnik.

Dokument uwzględnia między innymi takie elementy, jak:

 • data i miejsce zawarcia transakcji,
 • dane kupującego i sprzedającego,
 • oznaczenie towaru: silnika,
 • określenie czasu trwania gwarancji, np. 30 dni,
 • określenie warunków zgłaszania ewentualnych reklamacji,
 • oznaczenie możliwych rozwiązań: naprawa, wymiana, odstąpienie od umowy i zwrot kosztów, obniżenie ceny.

Gwarancja rozruchowa jest udzielana dobrowolnie, dlatego to gwarant – sprzedający – samodzielnie formułuje pismo i określa tym samym zasady oferowanej ochrony. Wypełniając wzór gwarancji na używany silnik, można uwzględnić w dokumencie także pewne ograniczenia, czyli takie usterki, które nie podlegają gwarancji.

Warto wspomnieć o tym, że jeśli w ramach gwarancji rozruchowej sprzedający oferuje kupującemu opcję zwrotu kosztów, korzystnie jest ustalić, czy zwrot będzie obejmował także koszty poboczne związane z montażem używanego silnika, takie jak konieczność wymiany oleju, wymiana napędu rozrządu czy uzupełnienie płynu chłodzącego, koszty robocizny i koszty transportu. 

Co jeśli silnik nie działa prawidłowo?

Ochrona, jaką daje 30-dniowa gwarancja rozruchowa na silnik, powinna zostać wykorzystana na to, aby przetestować sprawność tego podzespołu.

Nie jest to zadaniem łatwym, ponieważ po pierwszym uruchomieniu nie da się stwierdzić, czy używany silnik działa prawidłowo – mimo że pali. Konieczne jest wykonanie próby olejowej, czyli przejechanie minimum 1 km i sprawdzenie, czy silnik przykładowo nie zużywa zbyt dużej ilości oleju. 

Co natomiast w przypadku, kiedy część okaże się wadliwa? Jeśli kupujący chce skorzystać z gwarancji rozruchowej, powinien jak najszybciej zgłosić usterkę sprzedającemu. Przedsiębiorca, który dba o dobrą opinię, będzie dążył do szybkiego rozwiązania takiego problemu. Zaproponuje zatem na przykład wymianę używanego silnika na inny egzemplarz.

Kupujący ma jednak prawo skorzystać także z innych form ochrony, w tym z rękojmi, której sprzedający nie może wyłączyć ani w umowie, ani w dodatkowej dobrowolnej gwarancji rozruchowej. Warunkiem zgłoszenia reklamacji na podstawie rękojmi jest istnienie wady silnika w momencie zakupu – wady, o której kupujący nie wiedział, kiedy dokonywał transakcji.

Rękojmia obowiązuje w przypadku wad prawnych i fizycznych. Z tej formy ochrony kupujący może skorzystać również po tym, jak upłynie okres związany z gwarancją rozruchową, czyli po upływie okresu gwarancji rozruchowej.

Umowa kupna sprzedaży silnika

Przy sprzedaży silnika równie ważnym pismem, co gwarancja czy gwarancja rozruchowa, jest sama umowa kupna-sprzedaży silnika, która powinna dobrze zabezpieczać interesy obu stron.

Jej treść jest szczególnie istotna w przypadku silnika używanego, ponieważ w takiej sytuacji kluczowe okazuje się uwzględnienie wszystkich znanych sprzedającemu usterek w opisie przedmiotu umowy. Sprzedający odpowiada bowiem za tak zwane wady ukryte przed kupującym na podstawie rękojmi. 

W umowie kupna sprzedaży silnika należy wskazać:

 • datę i miejsce transakcji,
 • dane stron,
 • przedmiot transakcji wraz z opisem stanu technicznego,
 • cenę sprzedaży z terminem i sposobem płatności,
 • termin i sposób przekazania przedmiotu umowy kupującemu.

Umowę sporządza się na piśmie dla celów dowodowych. Dokument jest też podstawą zgłaszania ewentualnych reklamacji – zastępuje paragon czy fakturę jako dowód zakupu.

Czy osoba fizyczna może udzielić gwarancję rozruchową?

Pisemną gwarancję rozruchową może udzielić zarówno producent czy przedsiębiorca (sprzedawca jako firma), jak i osoba fizyczna. Zgodnie z treścią art. 577 Kodeksu cywilnego:

§ 1. Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Oświadczenie gwarancyjne może zostać złożone w reklamie.

Ponieważ gwarancja rozruchowa jest rodzajem gwarancji, do której odnosi się powyższy artykuł, każda osoba sprzedająca produkty może udzielić gwarancję rozruchową.

Zakup silnika a gwarancja rozruchowa

Gwarancja rozruchowa na silnik (czasem nazywana gwarancją na silnik lub gwarancją mechanizmu napędowego) to rodzaj gwarancji oferowanej przez sprzedawców części używanych jak np. szroty czy nawet osoby fizyczne. Gwarancja taka ma na celu zapewnić kupującemu pewność, że silnik będzie działać zgodnie z oczekiwaniami przez określony okres czasu po zakupie (patrz: termin gwarancji).

Zakup silnika używanego to zawsze pewnego rodzaju ryzyko, dlatego kupując taką używaną część samochodową, warto mieć dowód zakupu, a także pisemną gwarancję rozruchową na wypadek gdy po zamontowaniu silnika okaże się, że silnik samochodowy nie działa tak, jak należy lub nie działa w ogóle.

Używane silniki samochodowe mają to do siebie, że ze względu na ich złożoność, a także stopień eksploatacji, bardzo często diagnozowana jest niesprawność silnika używanego. Mając wtedy w ręku pisemną gwarancję, silnik możemy zwrócić, odzyskując wpłacone wcześniej pieniądze.

Podobne wzory pism:

pisemna-gwarancja-rozruchowa-na-silnik-wzor-przyklad
Gwarancja rozruchowa na silnik - wzór
17