Aneks do umowy na roboty dodatkowe – wzór

17 

Aneks do umowy na roboty dodatkowe pozwala na rozszerzenie istniejącej umowy zawartej między inwestorem a wykonawcą. Aneks taki najczęściej dotyczy wykonania dodatkowych prac budowlanych lub usług remontowych, których konieczność wykonania pojawiła się już po podpisaniu umowy o roboty budowlane.

W praktyce aneks zawiera różne informacje i zmiany w zależności od potrzeb stron, ale jego głównym celem jest uregulowanie dodatkowych prac lub zadań, które nie były uwzględnione w pierwotnej umowie.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór aneksu do umowy o roboty dodatkowe, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Aneks do umowy na roboty dodatkowe ma za zadanie uregulować dodatkowe kwestie, które nie zostały uwzględnione w pierwotnej umowie lub które pojawiły się w trakcie jej realizacji.

Podobne wzory pism:

aneks-do-umowy-na-roboty-dodatkowe-wzor
Aneks do umowy na roboty dodatkowe - wzór
17