Reklamacja usługi budowlanej – wzór

17 

Reklamacja robót budowlanych może odbywać się na podstawie udzielonej dobrowolnie gwarancji lub obowiązującej zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego rękojmi.

W przypadku reklamacji usług okres obowiązywania rękojmi uzależniony jest od rodzaju umowy. Kiedy w grę wchodzą usługi budowlane, wynosi on aż 5 lat. Do reklamacji usług stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rękojmi przy sprzedaży.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór reklamacji usługi budowlanej, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (0)

Jak zgłosić reklamację na roboty budowlane?

Reklamację robót budowlanych najlepiej jest zgłosić na piśmie dla celów dowodowych. Co ważne, w przypadku usług zgłoszenie reklamacyjne można przygotować jeszcze w trakcie wykonywania prac przez firmę budowlaną.

Jeśli inwestor zauważy, że prace są wykonywane nieprawidłowo, ma prawo wezwać ekipę do wykonywania prac zgodnie z umową lub do usunięcia usterek. W podobny sposób zgłasza się także wykrycie wad przedmiotu umowy po jego odebraniu.

Reklamacja powinna określać wady oddanego dzieła. Należy też wskazać w niej termin usunięcia wad. Jeśli wykonawca nie dokona napraw, inwestor może żądać obniżenia ceny, a w przypadku usterek istotnych ma też prawo odstąpić od umowy i otrzymać zwrotu poniesionych kosztów. 

Kiedy firma budowlana nie ponosi winy za wady przedmiotu umowy?

Ekipa budowlana może odrzucić roszczenia reklamacyjne w przypadku, gdy nie odpowiada za powstałą usterkę. Najczęściej dochodzi do takiej sytuacji, kiedy zastosowane zostaną słabej jakości materiały, dostarczone przez inwestora.

Aby uniknąć odpowiedzialności, wykonawca musi jednak uprzedzić inwestora o niebezpieczeństwie zniszczenia lub uszkodzenia obiektu wskutek zastosowania niskiej jakości materiałów budowlanych.

Kary umowne

Warto wspomnieć również, że w przypadku umowy budowlanej inwestor może skorzystać nie tylko z ochrony, jaką oferują mu przepisy o rękojmi, ale również z zapisów samej umowy, w której często pojawia się zagadnienie „kar umownych”.

Takie kary mogą być naliczane za zwłokę w realizacji prac, ale również za brak usunięcia zgłoszonych usterek w określonym terminie. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Reklamacja usługi budowlanej – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

reklamacja-uslugi-budowlanej-wzor
Reklamacja usługi budowlanej - wzór
17