Oświadczenie członka zarządu o przyjęciu stanowiska – wzór

17 

Oświadczenie członka zarządu o przyjęciu stanowiska jest załącznikiem do wniosku o wpis członków, jest to pisemna zgoda członka na powołanie do zarządu.

Kategorii ,
Opis

Art. 19a ust. 5 ustawy o KRS:

5. Do wniosku o wpis osób reprezentujących podmiot wpisany do Rejestru, likwidatorów i prokurentów należy dołączyć oświadczenia tych osób obejmujące zgodę na ich powołanie oraz ich adresy do doręczeń. Wymogu dołączenia oświadczenia obejmującego zgodę nie stosuje się, jeżeli wniosek o wpis jest podpisany przez osobę, która podlega wpisowi albo która udzieliła pełnomocnictwa do złożenia wniosku o wpis, albo której zgoda jest wyrażona w protokole z posiedzenia organu powołującego daną osobę lub w umowie spółki.

oswiadczenie-czlonka-zarzadu-o-przyjeciu-stanowiska-wzor
Oświadczenie członka zarządu o przyjęciu stanowiska - wzór
17