Aneks zmiana strony umowy – wzór

17 

Aneks do umowy dotyczący zmiany stron to pisemne porozumienie między stronami, które zmienia lub rozszerza warunki istniejącej umowy. Zatem aneks do umowy stosuje się, gdy strony chcą wprowadzić zmiany w pierwotnej umowie, które wynikły po jej podpisaniu.

Zmiana strony umowy w drodze aneksu musi być sporządzona w formie pisemnej i podpisana przez wszystkie strony umowy lub przez upoważnione przez nie osoby.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego aneksu, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór aneksu o zmianę stron umowy, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Czy aneksem można zmienić strony umowy? Oczywiście, że tak, zmiana stron umowy aneksem, to dokument, który można użyć do zmiany lub dodania klauzul do istniejącej umowy bez konieczności tworzenia nowej umowy.

Aneks do umowy jest prawnie wiążącym dokumentem, który stanowi nieodłączny załącznik pierwotnej umowy i który precyzuje zmiany w umowie lub dodaje nowe warunki, które obie strony akceptują.

aneks-zmiana-strony-umowy-wzor
Aneks zmiana strony umowy - wzór
17