Zaproszenie na mediację – wzór

17 

Zaproszenie na mediację to oficjalne wezwanie lub propozycja skierowana do strony konfliktowej w celu rozwiązania sporu za pomocą procesu mediacji. Mediacja to alternatywna forma rozstrzygania sporów, w której neutralna trzecia strona, znana jako mediator, pomaga stronom w konflikcie osiągnąć porozumienie.

Klikając w poniższy przycisk, pobierzesz gotowy do wypełnienia wzór zaproszenia na mediację:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Zaproszenie na mediację może pochodzić od jednej ze stron konfliktu lub od mediatora, który jest niezależnym pośrednikiem. W wielu przypadkach instytucje prawne, jak sądy, mogą również zalecać lub nakłaniać strony do skorzystania z mediacji przed rozpoczęciem formalnego procesu sądowego.

W zaproszeniu na mediację zazwyczaj zawarte są informacje dotyczące terminu, miejsca oraz ogólnego celu mediacji. Strony są zachęcane do udziału w procesie, aby wspólnie pracować nad znalezieniem satysfakcjonującego rozwiązania problemu bez konieczności angażowania się w długotrwałe i kosztowne postępowanie sądowe.

Mediacja ma na celu stworzenie otoczenia sprzyjającego otwartej komunikacji i wspólnemu poszukiwaniu rozwiązania, które będzie satysfakcjonujące dla obu stron konfliktu. W przeciwieństwie do procesu sądowego, mediacja pozwala stronom zachować większą kontrolę nad wynikiem oraz sprzyja budowaniu trwałych.

Podobne wzory pism:

zaproszenie-na-mediacje-wzor-pdf-doc
Zaproszenie na mediację - wzór
17