Donos na warsztat samochodowy – wzór

17 

Jak napisać donos na mechanika? Warsztaty samochodowe podlegają takiej samej kontroli, jak inne przedsiębiorstwa. Osoba prowadząca warsztat może spodziewać się wizyty między innymi pracowników Urzędu Skarbowego, ale także Państwowej Inspekcji Sanitarnej czy Państwowej Inspekcji Pracy.

W zależności od tego, jakich przewinień dopuszcza się mechanik, skargę na niego można złożyć więc do różnych organów i instytucji.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiej skargi – przygotowaliśmy gotowe wzory donosów do każdej z powyższych instytucji. Wzory donosów pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (0)

Gdzie zgłosić skargę na mechanika?

Jak zostało wspomniane, donos na mechanika można złożyć do wielu, bo ponad 40 różnych instytucji. Warsztat samochodowy traktowany jest bowiem jak każde inne przedsiębiorstwo, a to oznacza, że podlega kontroli między innymi:

 • Urzędu Skarbowego,
 • Państwowej Inspekcji Pracy,
 • Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • Inspektoratu Ochrony Środowiska,
 • Urzędu Dozoru Technicznego, 
 • Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Państwowa Inspekcja Sanitarna może zainteresować się warsztatem z powodu stosowanych w nim substancji chemicznych. Z kolei wizyta Urzędu Dozoru Technicznego może doprowadzić do wykrycia nieprawidłowości w zakresie działania dźwigników samochodowych. W warsztacie samochodowym można spodziewać się nawet kontroli straży pożarnej, która sprawdzi, czy pomieszczenia miejsca pracy są przygotowane na sytuacje nagłe. 

Możliwości złożenia skargi na mechanika jest więc wiele. Natomiast osoby, które zastanawiają się, jak udupić mechanika, powinny wziąć pod uwagę przede wszystkim możliwość zgłoszenia nielegalnej działalności, jeśli fachowiec naprawia auta, jednocześnie nie prowadząc firmy lub łamiąc przy tym obowiązujące przepisy. 

Jak zgłosić nielegalny warsztat samochodowy?

Nielegalny warsztat samochodowy to warsztat, który nie funkcjonuje jako przedsiębiorstwo. Z takim „warsztatem samochodowym” mamy do czynienia w przypadku, kiedy mechanik świadczy swoje usługi, ale nie prowadzi firmy, czyli również nie odprowadza podatków i nie wydaje klientom paragonów. 

Jak łatwo się domyślić, odpowiedź na pytanie „gdzie zgłosić nielegalny warsztat samochodowy?” brzmi: do Urzędu Skarbowego. Można jednak zgłosić taką sprawę również do Wydziału Działalności Gospodarczej w gminie, a także do Wydziału Ochrony Środowiska.

Dotyczy to sytuacji, kiedy warsztat jest przedsiębiorstwem, ale działa niezgodnie z przepisami, na przykład, nie posiada umowy na odprowadzanie ścieków, czy utylizację smarów, olejów oraz benzyn.

Należy wiedzieć, że nieruchomość i nieruchomości sąsiednie powinny być zagospodarowane na cele mieszkaniowe. Jeśli warsztat samochodowy stanowi działalność uciążliwą, wpływającą negatywnie na komfort mieszkańców, donos może wskazywać między innymi na fakt, że przedsiębiorstwo jest zlokalizowane w zbyt małej odległości od domów jednorodzinnych.

Należy wiedzieć, że warsztat samochodowy powinien być zlokalizowany w odstępie:

 • 7 metrów w przypadku 4 stanowisk, 
 • 10 metrów w przypadku liczby stanowisk od 5 do 60,
 • 20 metrów w przypadku większej liczby stanowisk.

Donos na warsztat samochodowy, który znajduje się zbyt blisko domów mieszkalnych, może wskazywać na nadmierny hałas (zakłócenia zaburzające korzystanie z nieruchomości sąsiedniej) czy inne immisje, na przykład kurz i spaliny, które przedostają się na nieruchomości sąsiednie. 

Zgodnie z art. 51 Kodeksu wykroczeń za tego typu przewinienia warsztat może zostać ukarany karą aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Co grozi za prowadzenie nielegalnego warsztatu samochodowego?

Kara za nielegalny warsztat samochodowy, czyli za prowadzenie działalności bez wpisu do rejestru, może być karą:

 • grzywny w kwocie do 20 do 5 000 zł,
 • ograniczenia wolności. 

Zgodnie z treścią art. 60 kodeksu wykroczeń:

§ 1. Kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

Warto wspomnieć przy tym, że karze podlega nie tylko niezgłoszenie działalności, ale również:

 • niepłacenie składek ZUS,
 • nieodprowadzanie podatku dochodowego,
 • niepłacenie VAT-u,
 • nieprowadzenie odpowiedniej dokumentacji.

Donos na nielegalną działalność należy kierować do urzędu skarbowego. Pismo tego typu nie powinno być anonimowe, ponieważ takie skargi mogą pozostać nierozpatrzone. Podanie danych osobowych skarżącego jest konieczne między innymi dlatego, że urząd może potrzebować dodatkowych informacji i wyjaśnień.

Nie należy przy tym bać się ich ujawnienia, ponieważ fiskus musi zanonimizować donos przed udostępnieniem jego treści podmiotowi oskarżonemu o popełnienie wykroczenia lub przestępstwa.

Skutkiem donosu do urzędu skarbowego jest kontrola, która ma na celu sprawdzenie, czy zgłoszony podatnik faktycznie dopuścił się wykroczenia lub przestępstwa skarbowego. Jeśli okaże się, że popełniony czyn kwalifikuje się jako wykroczenie, podmiot może zostać ukarany mandatem oraz obowiązkiem zapłaty zaległości podatkowych wraz z odsetkami.

Jeśli popełniając czyn zabroniony, podatnik naraził urząd na wysokie straty, jego działania mogą zostać potraktowane jako przestępstwo podatkowe, a wtedy mandat karny będzie znacznie wyższy.

Jak napisać donos na mechanika?

Donos do urzędu skarbowego – a także do innych organów odpowiedzialnych za kontrole w miejscach świadczenia usług – powinien zawierać kilka niezbędnych elementów, bez których niemożliwe jest jego rozpatrzenie i podjęcie działań. Pismo warto przygotować zatem w oparciu o sprawdzony wzór donosu na mechanika.

Skarga zawiera między innymi:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • oznaczenie organu, do którego jest kierowana,
 • dane skarżącego, 
 • treść skargi ze wskazaniem adresu warsztatu oraz z opisem popełnionych czynów zabronionych. 

Do donosu warto dołączyć również materiał dowodowy, który potwierdza przytoczone okoliczności, np. fotografie. Wszystkie dokumenty najlepiej umieścić w jednej kopercie, a następnie zanieść je osobiście lub przesłać pocztą. 

Skarga na źle wykonaną usługę

Przyczyną złożenia donosu na mechanika może być niezadowolenie klienta, który spotkał się z nieprawidłowościami w zakresie naprawy pojazdu. Mechanik w ramach naprawy może dopuścić się bowiem między innymi:

 • uszkodzenia samochodu, 
 • nieuprawnionego korzystania z auta,
 • nieprawidłowego wykonania naprawy,
 • montażu wadliwych części,
 • podniesienia ceny usługi bez konsultacji,
 • nieuzasadnionego przetrzymywania pojazdu.

Należy wiedzieć, że nieprawidłowo zrealizowaną usługę mechanika można w pierwszej kolejności zgłosić do reklamacji na podstawie rękojmi. W ramach takiego zgłoszenia konsument może domagać się ponownej naprawy na koszt warsztatu, a nawet obniżenia ceny czy pełnego zwrotu kosztów.

W pierwszej kolejności klient powinien domagać się ponownej naprawy, natomiast o zwrocie kosztów czy obniżeniu ceny można mówić w przypadku, kiedy warsztat takiej naprawy odmówi. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, kiedy konsument utracił zaufanie do warsztatu i wątpi w to, że mechanik jest w stanie naprawić auto tak, aby było w pełni sprawne. 

Jeśli reklamacja naprawy samochodu nie zostanie rozpatrzona lub zostanie rozpatrzona nie po myśli klienta, sprawę należy zgłosić do Urzędu Ochrony Praw Konsumenta. Ostatecznie spór można rozwiązać również na drodze sądowej.

Zsumowanie artykułu

W przypadku warsztatów samochodowych skargę można złożyć do poniższych organów:

 • Urząd skarbowy,
 • Państwowa inspekcja pracy,
 • a także Sanepid, gdyż warsztat ma bezpośrednio do czynienia z substancjami chemicznymi,
 • można też powiadomić Straż miejską,
 • a w przypadku zagrożenia pożarowego, właściwym podmiotem będzie Straż pożarna.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia donosu, który spełni wszystkie formalne wymagania i wywoła oczekiwane skutki – przygotowaliśmy gotowy wzór donosu w kilku wersjach, do każdego organu z osobna.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Donos na warsztat samochodowy – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

donos-na-warsztat-samochodowy-wzor-pdf-doc
Donos na warsztat samochodowy - wzór
17