Reklamacja naprawy samochodu – wzór

17 

Jak reklamować wadliwą naprawę samochodu? Oddając samochód do naprawy, właściciel pojazdu zawiera z warsztatem ustną umowę – najczęściej jest to umowa o dzieło lub umowa zlecenia, połączona z umową przechowania. Do umów tego typu stosuje się takie same przepisy, jak do umowy kupna sprzedaży.

Oznacza to, że usługodawca odpowiada przed konsumentem na podstawie przepisów dotyczących rękojmi lub niezgodności towaru z umową. Jak domagać się swoich praw, czyli jak napisać reklamację usługi naprawy samochodu?

Chcąc ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór reklamacji naprawy samochodu, którą pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

W jakim terminie można zgłosić reklamację naprawy auta?

Reklamacja naprawy samochodu może zostać zgłoszona na podstawie gwarancji, której mechanik ma prawo udzielić dobrowolnie (na własnych zasadach) oraz na podstawie rękojmi, która obowiązuje przez okres 2 lat.

Jeśli więc zauważymy niezgodność usługi naprawy auta – reklamację warto zgłosić jak najwcześniej, ponieważ w przeciwnym razie konsument naraża się na zarzut, że problemy z samochodem wystąpiły w związku z nieprawidłową eksploatacją pojazdu lub na skutek naturalnego zużycia części.

Czas na zgłoszenie wykrytej usterki to jeden miesiąc – w tym terminie należy złożyć pismo, które stanowi formalne zgłoszenie reklamacji.

Warto pamiętać, że mechanik nie odpowiada za usterki lub awarie niezwiązane ze zleconą naprawą samochodu oraz te, które pojawiły się po pewnym czasie od naprawy – są skutkiem naturalnego zużycia.

Reklamacja naprawy auta jest uzasadniona, gdy:

 • naprawa samochodu okazała się nieskuteczna,
 • wykonane naprawy były niezgodne ze zleceniem,
 • mechanik uszkodził części w wyniku nieumiejętnego/nieostrożnego postępowania.

Jak napisać reklamację naprawy samochodu?

Ponieważ wiele umów o świadczenie usług zawieranych jest w formie ustnej, konsumenci często zastanawiają się, jak napisać reklamację usługi i czy musi ona przyjmować formę pisemną.

Warto pamiętać zatem, że najkorzystniejszym rozwiązaniem jest zgłoszenie reklamacji na piśmie, dla celów dowodowych. Co więcej, najlepiej uzyskać przy tym potwierdzenie złożenia takiego pisma – na osobnej kopii lub poprzez przesłanie go listem za poświadczeniem odbioru.

Reklamacja musi uwzględniać:

 • dane warsztatu samochodowego/mechanika,
 • dane konsumenta,
 • opis stwierdzonych wad – czym objawia się uszkodzenie, ewentualna dokumentacja fotograficzna,
 • określenie żądań klienta,
 • wskazanie terminu na ustosunkowanie się do żądań klienta.

Czego można domagać się od mechanika w ramach reklamacji naprawy?

Reklamacja usługi naprawy samochodu wiąże się z odbiorem pojazdu, który nie jest sprawny, czyli jest niezgodny z umową – ponieważ według umowy mechanik powinien usunąć usterki i oddać pojazd w pełni sprawny. Zgodnie z przepisami, w ramach reklamacji takiej usługi konsument może domagać się:

 • usunięcia usterek, czyli dokonania bezpłatnej naprawy,
 • obniżenia ceny, jaką zapłacił za usługę,
 • zwrotu pieniędzy w ramach odstąpienia od umowy.

Najczęściej, w ramach reklamacji naprawy, konsument domaga się ponownego wykonania niezbędnych prac, co warsztat powinien zrealizować nieodpłatnie, w jak najkrótszym terminie. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, kiedy doprowadzenie pojazdu do stanu zgodnego z umową jest niemożliwe lub wymagałoby od mechanika poniesienia nadmiernych kosztów.

W przypadku usług można mówić jednak również o utracie zaufania do usługodawcy, a w takiej sytuacji ponowne powierzenie mu naprawy jest rozwiązaniem nierozsądnym. Jeśli konsument nie ufa kompetencjom mechanika, może od razu zażądać zwrotu pieniędzy i przekazać auto do naprawy w innym warsztacie samochodowym.

Natomiast kwestia zwrotu poniesionych kosztów będzie uzależniona tego, czy wada pojazdu jest istotna, czy nieistotna. Przykładowo, wyświetlanie kontrolki check engine czy sporadyczne problemy z zapłonem nie będą wadą istotną. Mogą jednak uprawniać klienta do żądania obniżenia ceny usługi.

Wadą istotną będzie natomiast stan, gdy po wykonaniu czynności naprawczych auto nadal nie nadaje się do jazdy, na przykład nie odpala.

Jak udowodnić winę mechanika?

Reklamacja usługi mechanika nie jest prostym zadaniem, ponieważ często dotyczy dużych kwot, a warsztaty niechętnie zgadzają się na zwrot kosztów czy obniżenie ceny usługi. Jak więc udowodnić mechanikowi, że to on ponosi winę na usterkę?

Niepodważalnym dowodem w takiej sprawie będzie przede wszystkim opinia niezależnego rzeczoznawcy. Oczywiście, za taką opinię – nawet kilkaset złotych – konsument musi zapłacić z własnej kieszeni. Jeśli jednak jego reklamacja zostanie uznana, będzie mógł domagać się zwrotu poniesionych kosztów od mechanika.

Czego w praktyce może dotyczyć natomiast reklamacja u mechanika? Fachowiec, wykorzystując niewiedzę wielu właścicieli pojazdów, może w ramach zleconej naprawy:

 • namówić klienta na niepotrzebną wymianę olejów i płynów, podwyższając koszty usługi,
 • montować tańsze części zamienne, mimo iż na fakturze przedstawia je jako części oryginalne,
 • przedstawiać wiele drobnych napraw wykonanych w ramach jednej usługi, w ten sposób uzasadniając wysokie koszty,
 • zamieniać części oryginalne w samochodzie na części zamienne, aby potem wykorzystać je w ramach innej naprawy.

Odszkodowanie za nieprawidłową naprawę samochodu

Od odrzuconej reklamacji warsztatu samochodowego klient może się odwołać, ale jeśli odwołanie nie przyniesie pożądanych rezultatów, sprawę warto zgłosić:

 • do Rzecznika Praw Konsumentów,
 • Inspekcji Pracy,
 • do sądu.

Dochodząc swoich praw na drodze sądowej, konsument musi uzasadnić swoje racje i potwierdzić je materiałem dowodowym. Takim materiałem dowodowym będzie przede wszystkim opinia obiektywnego rzeczoznawcy.

W sądzie można domagać się także odszkodowania kompensacyjnego, na przykład za utratę możliwości prowadzenia dotychczasowego trybu życia z powodu posiadania niesprawnego pojazdu – z winy mechanika. Co ważne, nie dotyczy to jedynie dojazdów do pracy samochodem służbowym.

Można z powodzeniem domagać się odszkodowania za niewłaściwą naprawę samochodu prywatnego, jeśli jego właściciel udowodni, że korzystał z niego regularnie, a niesprawny pojazd przełożył się na przykład na pogorszenie relacji ze znajomymi/rodziną czy na znaczące przedłużenie czasu dojazdu do pracy.

Kilka słów na koniec

Reklamacja naprawy u mechanika to dość częsty proceder, bo mechanicy samochodowi często naprawiają auto „na krótko”, by pojazd pochodził trochę, z nadzieją na powrót klienta do warsztatu. Jak wtedy skutecznie dochodzić swoich praw?

Odpowiedzialność warsztatu naprawczego wynika z przepisów o rękojmi w przypadku wykonania naprawy. Reklamując naprawę samochodu, możemy domagać się bezpłatnego dokonania poprawek przywracających pojazd do swojej pełnej sprawności.

Jeśli mechanik chce odmówić naprawy samochodu z tytułu reklamacji, to by dochodzić swoich praw, możemy wejść na drogę sądową i powołać biegłego rzeczoznawcę, a po wygraniu sprawy, ubiegać się będziemy mogli o zwrot kosztów zatrudnienia rzeczoznawcy. Wtedy za wykonaną usługę rzeczoznawcy zapłaci strona przegrana, czyli mechanik.

Należy mieć też świadomość, że jeśli pojazd jest w bardzo złym stanie technicznym, ciężko może być, udowodnić winę mechanika samochodowego.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Reklamacja naprawy samochodu – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

reklamacja-naprawy-samochodu-wzor-przyklad
Reklamacja naprawy samochodu - wzór
17