Reklamacja towaru – wzór

17 

Reklamacja towaru może zostać zgłoszona na podstawie przepisów dotyczących rękojmi. Jeśli towar jest nowy, rękojmia obowiązuje przez 2 lata od dnia wydania towaru.

Jeżeli zaś jest to towar używany, przez 1 rok od momentu otrzymania go przez konsumenta. Wykrytą wadę towaru należy zgłosić zaś w ciągu roku od jej ujawnienia. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma reklamacyjnego – przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór reklamacji towaru, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Czego można żądać w ramach reklamacji towaru?

Reklamacja towaru może wskazywać na istnienie wady fizycznej lub prawnej przedmiotu umowy. Jeśli chodzi o wady prawne, to są nimi roszczenia osób trzecich. Natomiast wady fizyczne polegają na niezgodności przedmiotu z umową.

Jeżeli towar ma wady, konsument może domagać się ich usunięcia, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy i zwrotu pieniędzy. Ostatnie z tych roszczeń dotyczy jednak wyłącznie wad istotnych.

Reklamację towaru można zgłosić ustnie lub pisemnie, przy czym w większości przypadków zgłoszenie przyjmuje formę pisemną dla celów dowodowych. Pismo powinno zostać rozpatrzone w ciągu 14 dni. Jeśli sprzedający nie udzieli odpowiedzi, przyjmuje się, iż reklamacja została rozpatrzona pozytywnie.

Reklamacja na podstawie gwarancji

Reklamacja towaru może nastąpić także na podstawie gwarancji, której sprzedający udziela dobrowolnie. W takim przypadku zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji, a także czas jej obowiązywania określa gwarant, czyli przedsiębiorca.

Może on ustalić dowolnie miejsce i formę zgłaszania reklamacji, a także czas jej rozpatrywania.

Czy reklamacja towaru może zostać odrzucona?

Przedsiębiorca musi rozpatrzyć każdą reklamację. Nie ma natomiast obowiązku jej zaakceptowania. Jeśli odrzuca reklamację, powinien uzasadnić swoją decyzję. Reklamacja może zostać odrzucona, jeżeli:

  • została złożona po terminie,
  • wada nie istnieje,
  • odpowiedzialność za powstanie wady ponosi kupujący,
  • żądania kupującego są nieuzasadnione. 

Najczęściej, reklamacje odrzucane są z powodu niewłaściwego użytkowania przedmiotu umowy. Warto pamiętać jednak, że od decyzji przedsiębiorcy można się odwołać. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Reklamacja towaru – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

reklamacja-towaru-wzor-pdf-doc-przyklad
Reklamacja towaru - wzór
17