Odwołanie od reklamacji butów – wzór – przykład

17 

Jak napisać odwołanie od reklamacji butów? Odrzucenie reklamacji butów przez sprzedawcę nie zamyka konsumentowi drogi do dochodzenia swoich praw.

W pierwszej kolejności każdy kupujący może odwołać się od niekorzystnej decyzji sprzedającego i poprosić o ponowne rozpatrzenie reklamacji. Jak napisać odwołanie, aby było skuteczne?

Chcąc ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór odwołania od reklamacji butów, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Podstawa prawna reklamacji

Reklamacja butów składana jest odpowiednio na podstawie przepisów dotyczących rękojmi lub odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Wszystko zależy od tego, kiedy obuwie zostało kupione, ponieważ zmieniona została nieco terminologia związana z reklamacjami.

Jeśli buty zostały kupione do 31 grudnia 2022 roku, podstawą odpowiedzialności sprzedawcy pozostaje rękojmia, uregulowana w Kodeksie Cywilnym. Jeśli zaś buty zostały kupione w 2023 roku, to zastosowanie znajdą już przepisy o odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową, przedstawione w ustawie o Prawach Konsumenta.

Należy wiedzieć zatem, że niezgodność towaru z umową dotyczy odpowiedzialności sprzedawcy. To do niego należy kierować pismo reklamacyjne. Sprzedawca nie może odmówić przyjęcia reklamacji. Może natomiast roszczenia konsumenta odrzucić, jeśli odpowiednio uzasadni swoją decyzję.

Tymczasem konsument ma prawo żądać od sprzedawcy naprawy lub wymiary towaru, a także zwrotu całości lub części pieniędzy poprzez obniżenie ceny, lub odstąpienie od umowy.

Kiedy sprzedawca może odrzucić reklamację butów?

Odrzucenie reklamacji butów musi zostać przez sprzedawcę odpowiednio uzasadnione. Jeśli konsument zgłosił reklamację w terminie, czyli w ciągu 2 lat od zakupu i 1 roku od ujawnienia wady, to sprzedający nie może powołać się na spóźnione zgłoszenie reklamacyjne.

Nie może także odrzucić reklamacji, powołując się na fakt, że konsument w momencie sprzedaży wiedział o istnieniu wskazanej wady, jeśli reklamacja dotyczy butów nowych – nie powystawowych lub używanych.

Najczęściej reklamacja obuwia zostanie odrzucona z powodu uszkodzeń mechanicznych, za które sprzedawca obwinia kupującego. Będą to takie uszkodzenia mechaniczne, do których doszło albo przypadkowo, albo na skutek niewłaściwego użytkowania czy pielęgnowania obuwia. Przykładami takich uszkodzeń mechanicznych będą urwany obcas czy zdarty czubek buta.

Sprzedający może w takiej sytuacji powołać się na przepisy kodeksu cywilnego, zgodnie z którymi z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzi na kupującego niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.

Warto pamiętać jednak, że nie wszystkie uszkodzenia mechaniczne faktycznie mogą stanowić podstawę reklamacji. Nie będzie tak w przypadku, kiedy za uszkodzenie mechaniczne odpowiada wada fabryczna – niewłaściwe wykonanie lub zastosowanie niskiej jakości materiałów. Przykładem takich uszkodzeń są niedokładnie przyklejona podeszwa czy źle wyprofilowany obcas.

Należy pamiętać również, że o tym, jak kupujący dbał o obuwie, świadczy jego stan w momencie składania reklamacji. Nawet jeśli wina sprzedającego jest ewidentna, to oddanie do reklamacji obuwia brudnego, bardzo zaniedbanego może doprowadzić do odrzucenia roszczeń konsumenta. Warto pamiętać zatem, aby do reklamacji oddawać czy odsyłać wyłącznie buty starannie wyczyszczone.

Jak napisać odwołanie od reklamacji obuwia?

Wiele osób zastanawia się, jak napisać odwołanie od reklamacji butów, aby sprzedawca zmienił zdanie i zaakceptował roszczenia kupującego. Chociaż nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie – ponieważ odwołanie musi odnosić się do argumentów przedstawionych przez sprzedającego – to należy wiedzieć, że kluczowa jest tutaj znajomość własnych praw i posługiwanie się profesjonalną terminologią.

Konsument musi mieć świadomość tego, jakie żądania może przedstawić sprzedającemu. Jeśli bowiem klient od razu żąda odstąpienia od umowy, choć wada obuwia jest niewielka, sprzedawca może już na tej podstawie zgłoszenie reklamacyjne odrzucić – ma prawo w pierwszej kolejności naprawić obuwie lub je wymienić.

Pisząc odwołanie od odrzuconej reklamacji butów, trzeba zatem odnosić się do treści otrzymanej decyzji odmownej i formułować konkretne twierdzenia/żądania. Przykładowo, konsument może napisać, że:

 • towar jest niezgodny z umową, ponieważ w obuwiu wystąpiła wada fizyczna,
 • żąda wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady poprzez naprawę.

Poza tym, w treści odwołania od nieuznanej reklamacji powinny pojawić się nowe informacje lub nowy materiał dowodowy. Takim materiałem będzie na przykład opinia niezależnego rzeczoznawcy, który opisze wadę i przyczyny jej powstania.

Jak napisać skuteczne odwołanie? Odwołanie od reklamacji butów warto potraktować jako szansę na przedstawienie pominiętych wcześniej argumentów, zwłaszcza jeśli reklamacja była składana na gotowym formularzu, który mógł nie uwzględniać ważnych w danym przypadku informacji.

Jak powinno wyglądać odwołanie od odrzuconej reklamacji?

Odwołanie od reklamacji obuwia wygląda niemal tak samo, jak sama reklamacja. O charakterze pisma nie decyduje bowiem nagłówek, lecz jego treść. Tymczasem odwołanie powinno zawierać takie same elementy formalne, co sama reklamacja, czyli:

 • dane sprzedającego,
 • dane kupującego,
 • oznaczenie przedmiotu reklamacji,
 • opis wady fizycznej, niezgodności towaru z umową,
 • określenie terminu ujawnienia wady,
 • wskazanie żądań: usunięcie wady, wymiana towaru,
 • prośba o pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji (uznanie reklamacji).

Odwołanie od nieuznanej reklamacji należy wnieść na piśmie, składając je osobiście lub przesyłając listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Warto pamiętać, że przepisy w żaden sposób nie regulują terminów związanych ze składaniem czy rozpatrywaniem odwołań od reklamacji. Zastosowanie znajdują tutaj przepisy dotyczące przedawnienia roszczeń. Przyjmuje się zatem, że odwołanie najlepiej jest złożyć niezwłocznie po otrzymaniu negatywnej decyzji od sprzedającego, ponieważ czas działa na niekorzyść konsumenta.

Natomiast jeśli chodzi o rozpatrzenie odwołania przez sprzedającego, to tutaj również nie ma żadnych ustawowych terminów, dlatego warto w treści odwołania od nieuznanej reklamacji wyznaczyć taki termin samodzielnie, wzywając sprzedawcę do podjęcia działania w ciągu np. 7 dni od dnia otrzymania pisma. W przypadku odwołania nie obowiązuje termin 14 dni na rozpatrzenie zgłoszenia – dotyczy on reklamacji.

Kilka słów na koniec

Złożenie reklamacji oznacza formalne zgłoszenie niezadowolenia lub problemu z zakupionym produktem bądź usługą. Reklamacja jest rodzajem skargi lub zgłoszeniem problemu, której celem jest uzyskanie satysfakcjonującego rozwiązania lub odszkodowania. Jak jednak postępować przy odrzuceniu reklamacji lub nieuwzględnieniu reklamacji?

Odwołanie od nieuznanej reklamacji obuwia CCC, Deichmann, Nike, Adidas czy każdego innego producenta jest niezbywalnym prawem konsumenta. Sporządzając takie odwołanie, oczywiście nie należy zapomnieć o jego uzasadnieniu, a także prośbie o ponowne rozpatrzenie reklamacji.

Złożenie odwołania od odrzuconej reklamacji należy dokonać w formie pisemnej, a jeśli sprzedawca lub producent nadal nie uznaje naszej reklamacji, mamy prawo zwrócić się o pomoc do Rzecznika Praw Konsumentów (korespondencja od Rzecznika Praw Konsumenta może przekonująco wpłynąć na decyzję sprzedawcy).

Warto zaznaczyć, że kontakt z Rzecznikiem Praw Konsumenta powinien być ostatecznością w walce dotyczącej uznania reklamacji od sprzedawcy.

Przepis, który warto znać:

Art. 556(2). – [Domniemanie istnienia wady w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego przy sprzedaży konsumenckiej] – Kodeks cywilny.

Jeżeli kupującym jest konsument, a wada została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.

Podstawa prawna:

 • Ustawia o ochronie konkurencji i konsumentów.
 • Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Odwołanie od reklamacji butów – wzór – przykład”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

odwolanie-od-reklamacji-butow-wzor-przyklad
Odwołanie od reklamacji butów - wzór - przykład
17