Wniosek o zmianę środka zapobiegawczego – wzór

17 

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Art. 254. – [Wniosek o uchylenie lub zmianę, zażalenie] – Kodeks postępowania karnego.

§ 1. Oskarżony może składać w każdym czasie wniosek o uchylenie lub zmianę środka zapobiegawczego; w przedmiocie wniosku rozstrzyga, najpóźniej w ciągu 3 dni, prokurator, a po wniesieniu aktu oskarżenia do sądu – sąd, przed którym sprawa się toczy.
§ 2. Na postanowienie w przedmiocie wniosku oskarżonemu zażalenie przysługuje tylko wtedy, gdy wniosek został złożony po upływie co najmniej 3 miesięcy od dnia wydania postanowienia w przedmiocie środka zapobiegawczego.
§ 3. Zażalenie na postanowienie sądu rozpoznaje ten sam sąd w składzie trzech sędziów.

wniosek-o-zmiane-srodka-zapobiegawczego-wzor
Wniosek o zmianę środka zapobiegawczego - wzór
17