Skarga Pauliańska – wzór

17 

Skarga Pauliańska (od łacińskiego „actio Pauliana„), to instytucja prawa cywilnego mająca na celu ochronę wierzycieli w przypadku działania dłużnika w celu uniknięcia zaspokojenia ich roszczeń.

Nazwa pochodzi od prawa rzymskiego, a jej istota polega na tym, że wierzyciel może zaskarżyć czynność prawną dłużnika, która prowadzi do uszczuplenia jego majątku, jeśli ma ona na celu zaszkodzenie wierzycielom.

Klikając poniższy przycisk, pobierzesz gotowy wzór skargi Pauliańskiej wraz z przykładowo wypełnionym wzorem:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

W praktyce skarga Pauliańska może być stosowana w sytuacjach, gdzie dłużnik podejmuje działania zmierzające do przeniesienia swojego majątku na inne osoby lub instytucje w celu uniknięcia spłaty swoich zobowiązań wobec wierzycieli.

Jeśli sąd uzna, że dłużnik działał w złej wierze i celem jego działania było oszukanie wierzycieli, może podjąć działania w ramach skargi Pauliańskiej.

skarga-paulianska-wzor-pdf-doc-przyklad
Skarga Pauliańska - wzór
17