Kategoria:

Przymusowe leczenie
Kto prowadzi leczenie? W odniesieniu do osoby uzależnionej od narkotyków leczenie osoby uzależnionej prowadzi podmiot leczniczy lub lekarz wykonujący zawód w ramach praktyki zawodowej. Rehabilitację osoby uzależnionej mogą prowadzić: lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie psychiatrii, osoba posiadająca certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień. Leczenie niepełnoletniego Na wniosek przedstawiciela ustawowego, krewnych w linii prostej, rodzeństwa lub faktycznego opiekuna...
Read More
Poza przypadkami nagłymi, gdy osoba może od razu zostać umieszczona w szpitalu psychiatrycznym za jej zgodą lub nawet bez jej zgody istnieje również tryb przyjęcia do szpitala psychiatrycznego bez zgody osoby i w sytuacji, gdy nie jest to wypadek wymagający nagłego umieszczenia osoby w szpitalu psychiatrycznym. Aby osoba chora psychicznie została umieszczona w szpitalu psychiatrycznym...
Read More
Spis treści: Skierowanie na przymusowe leczenie osoby nadużywającej alkoholuRozpad życia rodzinnego przez alkoholPrzymusowe leczenie przynosi nikłe efektyPrzymusowe leczenie odwykowe tylko wyjątkowoPrzesłanki skierowania na leczenie odwykowe a chwilowa poprawaPrzymus leczenia także, gdy uzależnienie przerodzi się w zaburzenie psychiczne Skierowanie na przymusowe leczenie osoby nadużywającej alkoholu Zgodnie z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu...
Read More