Wnioski i rekomendacje do pracy w bibliotece szkolnej

17 

Wnioski i rekomendacje do pracy w bibliotece szkolnej wiążą się z ewaluacją pracy biblioteki. Taka ewaluacja ma na celu między innymi dokonanie oceny funkcjonowania biblioteki i udzielenie odpowiedzi na pytania związane z zainteresowaniem uczniów i nauczycieli współpracą z biblioteką.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór wniosku i rekomendacje do pracy w bibliotece szkolnej – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Na jakiej podstawie opracowuje się wnioski i rekomendacje do pracy w bibliotece szkolnej?

Wnioski i rekomendacje są wynikiem ewaluacji. Przed jej przeprowadzeniem określa się cele oraz metody prowadzenia ewaluacji. W przypadku biblioteki szkolnej informacje mogą pochodzić z takich źródeł jak:

 • rozmowy z bibliotekarzami,
 • rozmowy z pracownikami administracji,
 • ankiety wśród uczniów, nauczycieli, rodziców,
 • dokumentacja biblioteczna. 

Wśród wyników ewaluacji mogą pojawić się zaś następujące twierdzenia:

 • biblioteka dysponuje szerokim wyborem książek,
 • w bibliotece panuje przyjazna atmosfera,
 • uczniowie mogą korzystać z drukarki, komputerów, internetu,
 • w bibliotece są prowadzone lekcje biblioteczne,
 • bibliotekarz stosuje różne formy zajęć, których celem jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych,
 • działania biblioteki wspierają działania szkoły i tak dalej. 

Jak przygotować wnioski i rekomendacje do pracy w bibliotece szkolnej?

Chcąc opracować wnioski i rekomendacje dla biblioteki, można użyć w tym celu gotowego wzoru wniosków i rekomendacji do pracy w bibliotece szkolnej, który zawiera różne propozycje wniosków i rekomendacji, w tym:

 • kontynuacja prowadzenia lekcji bibliotecznych, 
 • udzielenie rodzicom wsparcia w działaniach kształtujących nawyki czytelnicze,
 • zachęcanie uczniów do korzystania z zasobów biblioteki poprzez reklamę, rozmowy,
 • informowanie rodziców o działalności biblioteki szkolnej na zebraniach,
 • omawianie czytelnictwa w poszczególnych klasach, itd.

W przykładowych wnioskach i rekomendacjach do pracy w bibliotece szkolnej można nawiązać także do funduszy na wzbogacenie zbiorów, które mogą zostać pozyskane za pośrednictwem dyrektora lub w ramach innych inicjatyw, np. zbiórek, kiermaszy.  

wnioski-i-rekomendacje-do-pracy-w-bibliotece-szkolnej
Wnioski i rekomendacje do pracy w bibliotece szkolnej
17