Sprawozdanie z pracy Biblioteki Szkolnej – wzór

17 

Biblioteka Szkolna ma określone zadania, w tym gromadzenie zbiorów, udostępnianie zbiorów uczniom i nauczycielom oraz rozwijanie czytelnictwa w szkole. Sprawozdanie z pracy Biblioteki Szkolnej polega na wykazaniu, że biblioteka wywiązała się ze swoich obowiązków. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór sprawozdania z pracy Biblioteki Szkolnej – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Jakie informacje ujmuje się w sprawozdaniu z pracy Biblioteki Szkolnej?

Przykładowe sprawozdanie z pracy biblioteki szkolnej można podzielić na opis realizacji podstawowych obowiązków bibliotekarzy oraz opis inicjatyw, które miały na celu propagowanie czytelnictwa. W pierwszej grupie czynności mieszczą się:

 • selekcja książek i podręczników,
 • nadawanie numerów inwentarzowych książkom/podręcznikom,
 • aktualizacja wykazu lektur,
 • przygotowanie kart bibliotecznych dla nowych uczniów,
 • przekazywanie informacji o czytelnictwie wychowawcom,
 • kontrolowanie terminów zwrotów książek,
 • prowadzenie rejestru przybytków i ubytków książek,
 • dbanie o wystrój i porządek w bibliotece,
 • współpraca z wydawnictwami,
 • pozyskiwanie nowych książek.

Jeśli zaś chodzi o działania promujące czytelnictwo, to wzór sprawozdania z działalności Biblioteki Szkolnej można wypełnić następującymi inicjatywami:

 • prowadzenie rankingu czytelnictwa, 
 • obchody świąt związanych z czytelnictwem, jak Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania,
 • organizacja kiermaszy na rzecz biblioteki szkolnej,
 • prowadzenie akcji czytelniczych, np. czytanie z rodzicami, czytanie kolegom, czytanie książek na przerwach,
 • prowadzenie lekcji bibliotecznych,
 • udział w organizacjach charytatywnych,
 • organizacja spotkań autorskich, 
 • organizacja wycieczki do bibliotek gminnych.

Jak napisać sprawozdanie z działalności Biblioteki Szkolnej?

Poza wymienionymi czynnościami druk przykładowego sprawozdania z działalności Biblioteki Szkolnej uwzględnia także statystyki, czyli:

 • liczbę odwiedzin biblioteki,
 • liczbę wypożyczonych książek,
 • średnią ilość wypożyczeń na czytelnika. 

Poza tym, w dokumencie uwzględnia się też cele na przyszłość, na przykład:

 • uświadamianie uczniom wartości książek,
 • zachęcanie oraz rozwijanie czytelnictwa,
 • pozyskiwanie książek do szkolnej biblioteki.
sprawozdanie-z-pracy-biblioteki-szkolnej-wzor
Sprawozdanie z pracy Biblioteki Szkolnej - wzór
17