Sprawozdanie dłużnika z zarządu nieruchomością – wzór

17 

Zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji: „Zarządca składa organowi egzekucyjnemu w wyznaczonych przez ten organ terminach, co najmniej raz w roku oraz po ukończeniu zarządu, sprawozdania ze swoich czynności oraz udokumentowane sprawozdania rachunkowe.” W przypadku zajętej nieruchomości zarządcą tym jest natomiast sam dłużnik.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór sprawozdania dłużnika z zarządu nieruchomością – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Kiedy sporządza się sprawozdanie dłużnika z zarządu nieruchomością?

Jeśli postępowanie egzekucyjne toczy się z nieruchomości dłużnika, ten – zgodnie z przepisami – sprawuje zarząd nad zajętą nieruchomością, co oznacza, że stosuje się wobec niego przepisy o zarządcy.

Zarządca musi natomiast wykonywać czynności niezbędne do prowadzenia prawidłowej gospodarki, a także składać sprawozdania z zarządu nieruchomością do zatwierdzenia przez sąd. Takie sprawozdanie składa się co najmniej raz w roku, ale zasadniczo w terminach ustalonych przez sąd.

Wraz ze sprawozdaniem ze swoich czynności dłużnik przygotowuje również sprawozdanie rachunkowe. Sąd ma prawo zatwierdzić lub odmówić zatwierdzenia sprawozdań w części, bądź w całości. Decyzję podejmuje po rozpatrzeniu sprawozdania, a także po wysłuchaniu stron – wierzyciela i dłużnika. 

Jak napisać sprawozdanie dłużnika z zarządu nieruchomością?

Przykładowe sprawozdanie dłużnika z zarządu nieruchomością dzieli się na dwie części: sprawozdanie z czynności podejmowanych przez zarządcę oraz sprawozdanie rachunkowe.

Jak sama nazwa wskazuje, sprawozdanie z czynności to chronologiczny opis działań podejmowanych przez dłużnika w związku z zarządem nieruchomością, a także wskazanie wyników tych działań (efektów). W tej części dokumentu można wspomnieć również o działaniach planowanych.

Jeśli zaś chodzi o sprawozdanie rachunkowe, to obejmuje ono wpływy pieniężne, wpływy w naturze, wydatki pieniężne, wydatki w naturze oraz dokumenty potwierdzające wszystkie te wpływy.

Dokument sporządzany jest dla sądu, dlatego do jego opracowania warto użyć gotowego wzoru sprawozdania dłużnika z zarządu nieruchomością, aby pismo nie miało żadnych braków.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Sprawozdanie dłużnika z zarządu nieruchomością – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

sprawozdanie-z-zarzadu-nieruchomoscia-wzor
Sprawozdanie dłużnika z zarządu nieruchomością - wzór
17