Przystąpienie do długu – wzór

17 

Przystąpienie do długu ma miejsce wtedy, kiedy osoba trzecia zostaje współodpowiedzialna za dług innej osoby. Poprzez takie działanie dług staje się zobowiązaniem solidarnym, a wierzyciel może domagać się zapłaty od wszystkich dłużników w takim samym stopniu.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór przystąpienia do długu – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Na czym polega przystąpienie do długu?

Wzór przystąpienia do długu bazuje na przepisach dotyczących swobody zawierania umów. Podpisanie takiego dokumentu sprawia, że osoba trzecia staje się kolejnym dłużnikiem – osobą odpowiedzialną za cudzy dług. Dzięki instytucji przystąpienia do długu zobowiązanie staje się solidarne, inaczej kumulatywne – łączne.

Rozwiązanie to jest stosowane między innymi przez banki. Kolejny dłużnik przystępujący do długu staje się solidarnie odpowiedzialny za dług, zatem wierzyciel może żądać od niego spłaty zobowiązania wraz z odsetkami i innymi karami tak samo, jak od innych dłużników.

Zasadniczo, zawierając umowę przystąpienia do długu, dłużnik odpowiada za niego całym swoim majątkiem, jednak dokument może przewidywać jedynie częściową odpowiedzialność dodatkowego dłużnika. 

Jak napisać umowę przystąpienia do długu?

Umowa przystąpienia do długu powinna zawierać kilka niezbędnych elementów formalnych. To między innymi:

  • dane stron umowy, w tym dłużnika pierwotnego,
  • określenie stanu zadłużenia, w tym odsetek, kar umownych, powodu powstania długu, terminu spłaty,
  • czytelne podpisy stron.

Dodatkowo, podmiot przystępujący do długu może określić, jaką jego kwotę zobowiązuje się spłacić za dłużnika pierwotnego. Jeśli taki zapis nie pojawi się w umowie, dłużnik dodatkowy odpowiada za dług w połowie, tak samo jak dłużnik pierwotny.

Warto pamiętać, że do długu może przystąpić każda osoba pełnoletnia, zarówno spokrewniona, jak i niespokrewniona z dłużnikiem pierwotnym. Jeśli zaś chodzi o rodzaj długu, do jakiego można przystąpić, to musi to być dług pieniężny lub niepieniężny, wynikający z umowy cywilnoprawnej, nieprzedawniony oraz nie wekslowy. 

przystapienie-do-dlugu-wzor
Przystąpienie do długu - wzór
17