Przykładowy wywiad środowiskowy – wzór wypełniony

17 

Wywiad środowiskowy prowadzony jest przede wszystkim u osób i rodzin, które starają się o pomoc społeczną. Jego celem jest dokonanie oceny sytuacji indywidualnej, rodzinnej, finansowej i majątkowej wnioskodawców. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – przykładowy wywiad środowiskowy – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Jakie informacje podstawowe powinien zawierać wywiad środowiskowy?

Kwestionariusz wywiadu środowiskowego jest dokumentem złożonym. Na początku należy określić w nim dane osób, z którymi przeprowadzany jest wywiad, jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, obywatelstwo, dane kontaktowe. Następnie należy wskazać, z jakiej przyczyny dana osoba/osoby wystąpiły o pomoc. Najczęściej jest to:

 • ubóstwo,
 • bezdomność,
 • bezrobocie,
 • niepełnosprawność,
 • przemoc w rodzinie,
 • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,
 • wielodzietność,
 • alkoholizm lub narkomania,
 • sytuacja kryzysowa i inne. 

Przykładowy wywiad środowiskowy określa także, czy dana osoba korzystała już ze świadczeń oraz czy korzysta z pomocy innych osób lub instytucji, takich jak kościół, czy organizacja pozarządowa. 

Jak wypełnić kwestionariusz wywiadu środowiskowego?

Przy wypełnianiu lub formułowaniu zagadnień do wywiadu środowiskowego warto użyć naszego gotowego wzoru wypełnionego wywiadu środowiskowego. Przykładowy wywiad środowiskowy, który proponujemy, uwzględnia między innymi takie pytania jak:

 • czy w rodzinie występują konflikty,
 • czy w rodzinie występują problemy opiekuńczo-wychowawcze?
 • czy rodzina jest objęta nadzorem kuratora,
 • czy w rodzinie występuje przemoc?
 • czy któryś z członków rodziny przebywał w zakładzie karnym?

W kwestionariuszu pojawiają się również zagadnienia dotyczące sytuacji mieszkaniowej – rodzaj mieszkania, wielkość, liczba pomieszczeń, wyposażenie w niezbędne sprzęty – oraz sytuacji finansowej, w tym informacje związane z zatrudnieniem, źródłami przychodów, a także z wydatkami ponoszonymi w związku z prowadzeniem gospodarstwa domowego, wychowaniem i sprawowaniem opieki nad dziećmi, czy płaceniem alimentów.

Wywiad środowiskowy opisuje dla każdego członka rodziny osobno jego sytuację zawodową i zdrowotną. Odnosi się też do sytuacji osób niepełnosprawnych, jeśli występują w danej rodzinie. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Przykładowy wywiad środowiskowy – wzór wypełniony”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

przykladowy-wywiad-srodowiskowy-wzor-wypelniony
Przykładowy wywiad środowiskowy - wzór wypełniony
17