Kwestionariusz wywiadu z dzieckiem – wzór

17 

Kwestionariusz wywiadu z dzieckiem znajduje zastosowanie w stosunku do małoletnich pozostających w pieczy zastępczej. Dokument jest wykorzystywany przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór kwestionariusza wywiadu z dzieckiem – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Jakie pytania może zawierać kwestionariusz wywiadu z dzieckiem?

Kwestionariusz wywiadu z dzieckiem można podzielić na kilka segmentów dotyczących:

 • sposobu traktowania dziecka przez rodzinę zastępczą,
 • zapewniania dziecku dostępu do świadczeń zdrowotnych,
 • zapewniania kształcenia, wyrównywania braków rozwojowych i szkolnych,
 • zapewniania rozwoju uzdolnień i zainteresowań,
 • zapewniania ochrony przed bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka,
 • zaspokajania potrzeb emocjonalnych, bytowych, rozwojowych, społecznych, religijnych,
 • umożliwienia kontaktów z rodzicami, innymi osobami,
 • planów na przyszłość. 

Przy opracowywaniu kwestionariusza można sięgnąć po gotowy wzór kwestionariusza wywiadu z dzieckiem, który zawiera sugerowane pytania dla wszystkich wymienionych wyżej aspektów sprawowania nad dzieckiem pieczy zastępczej.

W przykładowym kwestionariuszu wywiadu z dzieckiem mogą pojawić się następujące zagadnienia:

 • czy dziecko ma zapewnioną odzież i obuwie,
 • czy dziecko ma miejsce do nauki,
 • czy dziecko ma odpowiednie miejsce do spania,
 • czy dziecko otrzymuje pieniądze na drobne wydatki,
 • czy dziecko ma obowiązki domowe,
 • czy dziecko spotyka się z rodzicami biologicznymi i wiele innych.

Jaką rolę pełni kwestionariusz wywiadu z dzieckiem?

Kwestionariusz wywiadu z dzieckiem składa się z prostych pytań i przewiduje jedynie dwie opcje odpowiedzi: tak lub nie. Można także uwzględnić w nim uwagi własne dziecka, jeśli chciałoby rozbudować swoją odpowiedź lub poruszyć temat nieuwzględniony w kwestionariuszu.

Wywiad ma na celu ustalenie, czy opiekunowie prawidłowo sprawują nad dzieckiem pieczę zastępczą, czy nie nadużywają swojej władzy, czy wypełniają swoje podstawowe obowiązki wobec dziecka.

Z tego względu w kwestionariuszu uwzględnia się pytania dotyczące między innymi wspierania dziecka w realizacji obowiązku szkolnego. 

kwestionariusz-wywiadu-z-dzieckiem-wzor
Kwestionariusz wywiadu z dzieckiem - wzór
17