Apelacja cywilna na przykładzie sprawy spadkowej

Poniżej zostanie wyjaśniona apelacja cywilna na przykładzie postanowienia spadkowego. Co robić, gdy sąd wydał postanowienie spadkowe i się z nim nie zgadzamy. Bo sąd źle wyliczył udział spadkowy, bo czegoś lub kogoś nie uwzględnił, bo sąd błędnie przeprowadził postępowanie spadkowe.

Apelacja od postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku wzór

Zarówno w sprawie spadkowej, jak i również w innej sprawie cywilnej, która toczyła się w postępowaniu tzw. nieprocesowym, które kończy się wydaniem postanowienia – rozwiązaniem jest apelacja cywilna.

Gdyby któraś z osób biorących udział w sprawie spadkowej nie zgadzała się ze sposobem nabycia spadku wskazanym w postanowieniu sądu, to być może apelacja cywilna od postanowienia spadkowego jest dobrym pomysłem.

Chcąc zaskarżyć takie postanowienie apelacją, należy w pierwszej kolejności złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia postanowienia. Wniosek taki należy złożyć w ciągu siedmiu dni od daty ogłoszenia postanowienia.

Aktualnie, po zmianach przepisów obowiązujących od 7 listopada 2019 roku złożenie, wniosku o uzasadnienie postanowienia w ciągu 7 dni jest warunkiem niezbędnym do późniejszego zaskarżenia postanowienia. Podobnie w sytuacji, gdy sąd wydał wyrok w innej sprawie cywilnej niż spadkowa.

Dodatkowo rządzący wprowadzili opłatę od uzasadnienia postanowienia oraz wyroku w wysokości 100 zł, którą również należy koniecznie złożyć razem ze składaniem wniosku. W sytuacji, gdy strona nie opłaci wniosku, zostanie od odrzucony i nie będzie możliwości złożenia odwołania. Sprawa zakończy się już prawomocnie. Wprowadzenie opaty miało odciążyć sądy od pracy i przyśpieszyć postępowania sądowe.

Następnie należy wiedzieć, że apelacja cywilna od postanowienia jest wnoszona do sądu, który wydał zaskarżone postanowienie w terminie dwóch tygodni od momentu otrzymania z sądu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku wraz z uzasadnieniem. Pamiętaj – sąd sam nam niczego nie doręczy – jeśli się o to nie upomnimy właśnie wnioskiem złożonym w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia.

Aktualnie, od 7 listopada 2019 r. nie jest już możliwe złożenie od razu apelacji. Co również ma przyśpieszyć postępowania. Jeśli wniosek o uzasadnienie postanowienia spadkowego nie zostanie złożony w ciągu siedmiu dni to po 7 dniach od dnia ogłoszenia postanowienia, uprawomocni się ono i wywoła skutki prawne – i zwykłe środki zaskarżenia już wtedy nie przysługują.

Adwokat zwraca uwagę, że obecnie, od 7 listopada 2019 r, nie ma już możliwości, jeżeli strona nie zażądała uzasadnienia postanowienia w terminie siedmiu dni od daty jego ogłoszenia, wniesienia apelacji po tym terminie, tak jak uprzednio w ciągu trzech tygodni od dnia ogłoszenia postanowienia. Czyli jeśli złoży się apelację 15 dnia bez wcześniejszego wniosku o uzasadnienie, nie będzie ona rozpoznana, sąd nie sporządzi uzasadnienia.

Apelacja cywilna wniesiona po upływie przepisanego terminu zostanie odrzucona przez sąd na posiedzeniu niejawnym. Tak samo sąd postąpi z apelacją z innych przyczyn niedopuszczalną oraz z apelacją, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

W przypadku uchybienia terminu do wniesienia apelacji w postępowaniu cywilnym jedyną szansą dla strony jest złożenie wniosku o przywrócenie terminu do złożenia apelacji cywilnej.

Apelacja cywilna w sprawie spadkowej (gdzie wydano postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku) wiąże się z opłatą w wysokości 100 zł. 

Jeżeli apelacja cywilna od postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku nie zostanie złożona, to postanowienie spadkowe uprawomocni się. Po uprawomocnieniu się postanowienie stanie się skuteczne.

Inne możliwe czynności po uprawomocnieniu się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku to możliwość złożenia wniosku o wszczęcie postępowania o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku, jeśli posiada się dowody, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku, nie jest spadkobiercą lub że jej udział w spadku jest inny niż stwierdzony.

Jednakże ten, kto był uczestnikiem postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, może tylko wówczas żądać zmiany postanowienia stwierdzającego prawa do spadku, gdy żądanie opiera, na podstawie której nie mógł powołać w tym postępowaniu, w którym był obecny, a wniosek o zmianę składa przed upływem roku od dnia, w którym uzyskał tę możność.

W razie przeprowadzenia dowodu, że spadek w całości lub w części nabyła inna osoba niż wskazana w prawomocnym postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku, sąd spadku, zmieniając to postanowienie, orzeknie nabycie spadku zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym i stwierdzi, że np. nabywa spadek jeszcze inna osoba lub w innym udziale.

Najczęstszym powodem uchylenia lub zmiany postanowienia spadkowego jest późniejsze ujawnienie testamentu przez osobę, która nie brała udziału w pierwszym postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku lub przed notariuszem wydającym poświadczony akt dziedziczenia.

About the author

Jako legalnie działająca firma pod numerem NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329 dostarczamy produktów najwyższej jakości.