Odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku – wzór

(2 opinie klientów)

17 

Jak napisać odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku? Aby sprawa spadkowa przebiegała sprawnie i nie generowała niepotrzebnego stresu, warto dobrze się do niej przygotować. Po otrzymaniu odpisu wniosku z sądu prowadzącego postępowanie spadkowe należy sporządzić odpowiedź, czyli ustosunkowanie się do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku.

Jest to najlepszy sposób na to, by przyspieszyć przebieg sprawy spadkowej i przygotować się do niej jako uczestnik postępowania spadkowego. Co powinna zawierać zatem odpowiedź na stwierdzenie nabycia spadku i jak ją napisać, by spełnić wszystkie formalne wymogi?

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór odpowiedzi – którą zakupisz poniżej:

Tylko u nas otrzymasz:

 • Ogólny wzór odpowiedzi.
 • Odpowiedź akceptującą stwierdzenie nabycia spadku.
 • Odpowiedź negującą stwierdzenie nabycia spadku.
 • Przykładowe uzasadnienie!
Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (2)

Potwierdzenie nabycia spadku

Polskie prawo spadkowe przewiduje dwie możliwości potwierdzenia nabycia spadku. Jest to złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku przed notariuszem oraz przyjęcie spadku przed sądem, co poprzedza właśnie wniosek o stwierdzenie nabycia spadku.

Należy wiedzieć, że wniosek o stwierdzenie nabycia spadku może złożyć zarówno spadkobierca zmarłego, jak i inna osoba, która jest zainteresowana uzyskaniem sądowego postanowienia spadkowego. Może to być zatem na przykład wierzyciel zmarłego.

Kiedy ktoś występuje z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku, inni spadkobiercy stają się uczestnikami postępowania. Sąd przesyła im zatem odpis tego wniosku oraz wezwanie do odpowiedzi na wniosek o nabycie spadku. Czy jest to obowiązkowe?

Czy istnieje obowiązek odpowiedzi na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Zasadniczo, odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku nie jest obowiązkowa. Jeśli jednak sąd wystosuje do uczestnika postępowania wezwanie do odpowiedzi na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, ten musi taką odpowiedź przygotować.

Czas na przygotowanie i przesłanie odpowiedzi na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku sąd określa w swoim wezwaniu. Nie może to być jednak termin krótszy niż 2 tygodnie.

Czym jest odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Jeśli sąd nałoży na uczestnika zobowiązanie do złożenia odpowiedzi na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, ten ma obowiązek przygotować stosowne pismo w określonym terminie. Jednak czym właściwie jest odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Podstawą takiego dokumentu jest ustosunkowanie się do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, czyli określenie, czy zdaniem uczestnika wniosek jest zasadny, czy bezzasadny.

Jeśli więc uczestnik uważa wniosek o stwierdzenie nabycia spadku za zasadny, to w swojej odpowiedzi pisze, że przychyla się do wniosku.

Jeżeli zaś uczestnik nie zgadza się z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku, to w swojej odpowiedzi wnosi o jego oddalenie i opisuje przyczyny zajęcia takiego stanowiska.

W praktyce będzie to oznaczało, że uczestnik nie zgadza się ze wskazanym we wniosku kręgiem spadkobierców i powołaniem do spadku, ewentualnie ze wskazanymi wielkościami udziałów w spadku.

Może również wskazać w swojej odpowiedzi osoby, które powinny być powołane do spadku na mocy testamentu lub ustawy, wnioskować o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia, bądź też podważyć wiarygodności przedstawionego testamentu.

Co ważne, jeśli uczestnik nie zgadza się z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku, musi przedstawić dowody, które potwierdzają przytoczone przez niego argumenty. Mogą to być między innymi oświadczenia czy inne dokumenty, ale też wnioski o przeprowadzenie dowodów, na przykład o przesłuchanie świadków.

Jak napisać odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku uczestnik postępowania najlepiej przygotować w oparciu o nasz wzór odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, który wystarczy wypełnić adekwatnie do okoliczności.

Takie pismo musi przyjmować formę oficjalnego pisma procesowego, a to oznacza, że powinno uwzględniać:

 • dane wnioskodawcy,
 • dane uczestników,
 • sygnaturę akt,
 • oświadczenie uczestnika, czyli odpowiedź na wniosek, która wskazuje, że uczestnik: przychyla się do wniosku lub nie przychyla się do wniosku i wnosi o jego oddalenie,
 • wnioski dowodowe oraz uzasadnienie.

Odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku adresuje się do sądu, który prowadzi postępowanie spadkowe. Pismo należy przygotować w tylu egzemplarzach, ilu jest uczestników postępowania plus dwie kopie – jedna dla sądu i jedna dla wnioskodawcy.

Co zawiera wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Zanim uczestnik postępowania przygotuje odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, musi starannie zapoznać się z jego treścią. Taki dokument opisuje natomiast przede wszystkim sytuację rodzinną zmarłego, z perspektywy wnioskodawcy.

Pismo zawiera:

 • określenie stosunku pokrewieństwa pomiędzy wnioskodawcą a spadkobiercą, jeśli są rodziną,
 • opis sytuacji rodzinnej spadkodawcy (czy pozostawał w związku małżeńskim w chwili śmierci, czy miał dzieci, czy miał innych członków bliskiej rodziny),
 • określenie udziału wnioskodawcy w spadku poprzez podanie, jaka jego część należy się wnioskodawcy,
 • określenie wielkości udziałów pozostałych spadkobierców, jeśli istnieją,
 • wskazanie na istnienie testamentu lub na brak wiedzy na temat istnienia takiego dokumentu,
 • wyliczenie innych uczestników postępowania, czyli wskazanie pozostałych spadkobierców.

Warto wiedzieć również, że do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku uczestnicy postępowania dołączają testament, wraz z wnioskiem o jego otwarcie – o ile w ogóle został sporządzony. Pozostałe załączniki do wniosku to zazwyczaj między innymi odpis aktu zgonu, odpis aktu urodzenia czy odpis skrócony aktu małżeństwa.

Jak treść wniosku o stwierdzenie nabycia spadku ma się do odpowiedzi na taki wniosek? Otóż pismo powinno zostać sporządzone zgodnie z prawdą, czyli zgodnie ze stanem faktycznym. Jeśli jest inaczej, rolą uczestników postępowania będzie wykazanie, że wniosek zawiera błędne stwierdzenia nabycia spadku lub braki.

Właśnie z tego powodu warto przygotować odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku nawet wtedy, kiedy sąd nie nałoży na uczestnika takiego obowiązku.

Odpowiedź na wniosek jest bowiem sposobem na ustosunkowanie się do treści takiego wniosku i wskazanie w nim stwierdzeń niezgodnych ze stanem rzeczywistym. W odpowiedzi na wniosek można wykazać również, że dołączony do niego testament jest nieprawdziwy.

Podsumowanie

Złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku ma miejsce najczęściej przy braku testamentu, lub gdy testament z jakichś przyczyn jest bezskuteczny, lub nieważny.

Jeśli zaś chodzi o stwierdzenie nabycia spadku – ustosunkowanie swojego stanowiska jest w wielu przypadkach obowiązkowe, gdyż sprawy spadkowe dość często bywają zawiłe i skomplikowane z uwagi na różne roszczenia osób wchodzących w skład spadku.

Z tego też względu, sądy coraz częściej proszą o udzielenie odpowiedzi na wniosek o stwierdzeniu nabycia spadku, co znacznie ułatwia wydanie orzeczenia przy rozstrzygnięciu postępowania spadkowego.

2 opinie dla Odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku – wzór

 1. Paulina Krychowiak

  polecam skorzystanie ze wzoru.

  • Grzegorz Szwaciński

   Dziękujemy za polecenie.

 2. Łukasz Dobrzylski

  Wszystko ok, wzór spełnił nasze oczekiwania, szybka wysyłka.

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

odpowiedz-na-wniosek-o-stwierdzenie-nabycia-spadku-wzor
Odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku - wzór
17