Zwolnienie strażaka OSP – wzór

17 

Strażak OSP może zostać zwolniony od pracy na czas niezbędny do uczestniczenia w działaniach ratowniczych. Oznacza to, że pracodawca powinien obowiązkowo udzielić pracownikowi zwolnienia, jeśli ten jest członkiem ochotniczej straży pożarnej.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór zwolnienia strażaka OSP, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Kiedy strażakowi OSP przysługuje zwolnienie?

Pracownik będący członkiem OSP może zostać zwolniony od pracy na czas konieczny w celu uczestniczenia w działaniach ratowniczych i nie dotyczy to jedynie gaszenia pożaru. Zwolnienie strażaka OSP od pracy następuje w trybie przyjętym przez ochotniczą straż pożarną, która organizuje akcję.

Strażakowi zwolnienie przysługuje również na czas niezbędny do wypoczynku po zakończeniu akcji ratowniczej. Ustala go osoba, która kierowała akcją ratowniczą.

Poza tym członek OSP może skorzystać ze zwolnienia również na czas uczestniczenia w szkoleniu pożarniczym. W tym przypadku obowiązuje jednak pewien limit. Mianowicie pracownika można zwolnić na maksymalnie 6 dni w ciągu całego roku kalendarzowego. 

Na jakiej podstawie zwalnia się strażaka OSP od pracy?

Zwolnienie strażaka OSP od pracy przysługuje mu na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

Kwestie te reguluje także art. 12 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych. Warto wspomnieć przy tym, że przepisy te przewidują wypłacenie pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego w związku z faktycznym uszczerbkiem w zarobkach pracownika, spowodowanym uczestniczeniem w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych.

Pracodawca zatrudniający pracownika, który jest członkiem OSP, powinien wydać mu zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia utraconego w konsekwencji korzystania z bezpłatnego zwolnienia od pracy.

Rekompensatę pieniężną wypłaca strażakowi gmina. Jej wysokość ustala natomiast urząd gminy, przy czym stawka ta nie może przekroczyć 1/175 średniego wynagrodzenia.

Podobne wzory pism:

zwolnienie-strazaka-osp-wzor
Zwolnienie strażaka OSP - wzór
17