Informacja o awansie pracownika – wzór

17 

Pracownik zawsze powinien otrzymać od pracodawcy oficjalną informację o awansie. Zmiana stanowiska pracy wymaga również podpisania aneksu do umowy, czyli porozumienia zmieniającego. Informację o awansie warto przekazać w odpowiedni sposób tak, aby również inni pracownicy zyskali wiedzę na temat możliwości rozwijania kariery w firmie.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy wzór informacji o awansie pracownika, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Czego może dotyczyć informacja o awansie dla pracownika?

Informację o awansie pracownika można przekazać mu zarówno ustnie, jak i na piśmie. Warto pamiętać przy tym, że awanse nie zawsze wiążą się z objęciem stanowiska kierowniczego. Pracownik może otrzymać też propozycję awansu poziomego, która wiąże się ze zmianą wykonywanych przez niego obowiązków.

Wraz z informacją o awansie pracodawca ma prawo poinformować pracownika również o zmianie wysokości jego wynagrodzenia oraz o zmianie zakresu jego obowiązków. 

Jak napisać informację o awansie pracownika?

Informacja o awansie ma uświadomić pracownikowi, że pracodawca docenia jego pracę. W treści takiego pisma warto uwzględnić szczególne osiągnięcia osoby zatrudnionej oraz opis jej wpływu na rozwój firmy.

Jeśli pracodawca awansuje pracownika na nowe stanowisko, daje mu do zrozumienia, że darzy go zaufaniem i chce przekazać mu obowiązki, z którymi na pewno sobie poradzi. Informacja uświadamia pracownikowi, że pracodawca wierzy w jego umiejętności.

Przygotowując taką wiadomość, warto zacząć więc od podziękowań za dotychczasową pracę. Dokument można zakończyć natomiast wyrazami nadziei na dalszą owocną współpracę. 

Jakie znaczenie ma informacja o awansie pracownika?

Przekazanie pracownikowi informacji o awansie stanowi dobrą wiadomość nie tylko dla pracownika, ale i dla całej firmy. Dzięki takiej informacji pracodawca może zmotywować innych pracowników do większego zaangażowania i osiągania lepszych wyników.

Uświadamia im również, że mają możliwości rozwijania swojej kariery. Co ważne, informacja o awansie pracownika jest jednocześnie prośbą o wyrażenie przez niego zgody na taki awans. Wbrew pozorom, nie każdy pracownik chce bowiem objąć wyższe stanowisko, które wiąże się z większą odpowiedzialnością i większą liczbą obowiązków.

Informację o awansie można przygotować w oparciu o sprawdzony wzór informacji o awansie pracownika. Natomiast w celu wprowadzenia takich zmian w warunkach pracy i płacy pracownik i pracodawca muszą podpisać porozumienie zmieniające, czyli aneks do umowy o pracę dotyczący przesunięcia osoby zatrudnionej na inne stanowisko. 

Informacja o możliwości awansu 

Czym innym jest informacja o awansie, a informacja o możliwości awansu. Zgodnie z treścią znowelizowanego art. 94 kodeksu pracy, pracodawca ma obowiązek poinformować swoich pracowników o:

  • możliwości zatrudnienia w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy,
  • możliwości awansu,
  • wolnych stanowiskach. 

Zmiany te wiążą się z utrzymywaniem kontaktów z pracodawcą podczas urlopu rodzicielskiego. Pracownicy przebywający na takich urlopach powinni bowiem być na bieżąco informowani o procedurach awansu i wolnych stanowiskach pracy. 

informacja-o-awansie-pracownika-wzor
Informacja o awansie pracownika - wzór
17