Kategoria:

Ubezwłasnowolnienie
Kiedy jest możliwe ubezwłasnowolnienie całkowite przez sąd? Ubezwłasnowolnić całkowicie można tylko osobę, która ukończyła 13 lat, a wynika to z faktu, że ubezwłasnowolnienie całkowite w skutkach jest równoznaczne z pozbawieniem zdolności do czynności prawnych, dlatego ubezwłasnowolnienie osoby, która nie ukończyła 13 lat, jest bezprzedmiotowe, bo ona ze względu na swój wiek nie ma i tak...
Read More
Powody do ubezwłasnowolnienia częściowego Osoba pełnoletnia może być ubezwłasnowolniona częściowo z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, jeżeli stan tej osoby nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego, lecz potrzebna jest pomoc do prowadzenia jej spraw. Dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo ustanawia się kuratelę. Ubezwłasnowolnienie częściowe ma charakter fakultatywny, tzn,...
Read More
Ubezwłasnowolnienie to forma pomocy państwa dla osób, które z powodu określonych zaburzeń nie są w stanie funkcjonować samodzielnie. Jak stanowi art.13 § 1 Kodeksu cywilnego, osoba, która ukończyła lat trzynaście, może być ubezwłasnowolniona całkowicie, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować...
Read More
Jak napisać wniosek o ubezwłasnowolnienie? Wniosek o ubezwłasnowolnienie to dokument, który składa się do sądu opiekuńczego, mający na celu uzyskanie orzeczenia o pozbawieniu pełnej lub częściowej zdolności do czynności prawnych osoby dorosłej, która ze względu na swoją chorobę, niepełnosprawność lub stan psychiczny nie jest w stanie samodzielnie podejmować ważnych decyzji dotyczących swojego życia. Orzeczenie o...
Read More