Kategoria:

Ubezwłasnowolnienie
Spis treści: Kiedy jest możliwe ubezwłasnowolnienie całkowite przez sąd?Przykład sytuacji, która uzasadnia wystąpienie z wnioskiem o ubezwłasnowolnienie całkowiteBadanie biegłego psychiatry w sprawie o ubezwłasnowolnieniePrzykłady wypowiedzi sądów w sprawach o ubezwłasnowolnienie całkowite:Jaki sąd?Skutki ubezwłasnowolnienia całkowitegoZmiana orzeczenia w sprawie o ubezwłasnowolnienieKoszty ubezwłasnowolnieniaPodsumowując Kiedy jest możliwe ubezwłasnowolnienie całkowite przez sąd? Ubezwłasnowolnić całkowicie można tylko osobę, która ukończyła 13...
Read More
Powody do ubezwłasnowolnienia częściowego Osoba pełnoletnia może być ubezwłasnowolniona częściowo z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, jeżeli stan tej osoby nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego, lecz potrzebna jest pomoc do prowadzenia jej spraw. Dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo ustanawia się kuratelę. Ubezwłasnowolnienie częściowe ma charakter fakultatywny, tzn,...
Read More
Ubezwłasnowolnienie to forma pomocy państwa dla osób, które z powodu określonych zaburzeń nie są w stanie funkcjonować samodzielnie. Jak stanowi art.13 § 1 Kodeksu cywilnego, osoba, która ukończyła lat trzynaście, może być ubezwłasnowolniona całkowicie, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować...
Read More
Spis treści: Jak napisać wniosek o ubezwłasnowolnienie?Co i kiedy należy dołączyć do wniosku o ubezwłasnowolnienie?Co to oznacza w praktyce wypowiadał się wielokrotnie Sąd Najwyższy: Jak napisać wniosek o ubezwłasnowolnienie? Wniosek o ubezwłasnowolnienie to dokument, który składa się do sądu opiekuńczego, mający na celu uzyskanie orzeczenia o pozbawieniu pełnej lub częściowej zdolności do czynności prawnych osoby...
Read More