Jak napisać pozew rozwodowy z alkoholikiem? wzór pozwu

Jak napisać pozew rozwodowy z alkoholikiem? Pozew o rozwód z alkoholikiem to z reguły pozew o rozwód z orzeczeniem o winie, wzór takiego pozwu pobierzesz poniżej:

Sam alkoholizm (tak jak zdrada czy przemoc domowa) nie jest podstawą orzeczenia rozwodu z winy męża czy żony. Przyczyną uzasadniającą rozwód z alkoholikiem może być natomiast wpływ uzależnienia na pożycie małżeńskie. Jak napisać wniosek rozwodowy z alkoholikiem, aby sprawa przebiegła jak najsprawniej?

Czy można wziąć rozwód z alkoholikiem?

Pozew o rozwód z alkoholikiem jest jak najbardziej uzasadniony, ale jedynie wtedy, kiedy choroba alkoholowa faktycznie negatywnie wpływa na związek małżeński i całą rodzinę. W pozwie należy wykazać więc, że uzależnienie od alkoholu przyczynia się do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego.

Chodzi tu o trzy kluczowe więzi, które powinny łączyć małżonków:

 • więź emocjonalną, psychiczną, uczuciową,
 • więź fizyczną, cielesną,
 • więź gospodarczą, ekonomiczną.

Podstawą orzeczenia rozwodu jest bowiem zerwanie tych w więzi w sposób trwały, czyli bez perspektyw na ponowne zjednoczenie małżonków. Alkoholizm męża może uzasadniać natomiast rozwód z orzeczeniem o winie jednego z małżonków – tego, który z powodu nałogu doprowadza do zerwania wspomnianych więzi.

Co ważne, żona czy mąż alkoholik mogą nie zostać uznani za winnych rozpadu małżeństwa, jeśli uzależnienie od alkoholu było następstwem innych wydarzeń, które przyczyniły się do problemów w małżeństwie. 

Jak udowodnić winę męża alkoholika?

Sporządzając pozew o rozwód z orzeczeniem o winie męża alkoholika, trzeba wykazać, że z powodu nałogu małżonek doprowadza do zerwania więzi pomiędzy małżonkami. Przykładowe argumenty to:

 • awanturowanie się pod wpływem alkoholu,
 • stosowanie przemocy pod wpływem alkoholu,
 • dopuszczanie się zdrad będąc w stanie nietrzeźwości,
 • marnotrawienie środków finansowych na zakup alkoholu.

W pozwie o rozwód z powodu alkoholizmu należy opisać, jak zachowuje się małżonek trzeźwy – jak odnosi się do żony, do dzieci. Dla kontrastu trzeba opisać także jego zachowanie po spożyciu alkoholu.

Warto odnieść się również do tego, jak na jego zachowanie reagują dzieci. Kluczowe jest też określenie, czy małżonek próbuje wyjść z nałogu oraz z jakim skutkiem. 

Wiele kobiet nie wie, jak udowodnić w sądzie, że mąż jest alkoholikiem. W końcu tak zwana kultura picia alkoholu jest w naszym kraju czymś mocno zakorzenionym, stąd niektórym ciężko odróżnić uzależnienie od zwyczajnego spożycia alkoholu.

W kontekście pozwu rozwodowego kluczowe jest udowodnienie, że z powodu choroby alkoholowej doszło do całkowitego zerwania więzi uczuciowej, fizycznej i gospodarczej między małżonkami – nie ma przesłanek ku temu, by udało się uratować małżeństwo.

Uzasadnienie pozwu o rozwód z alkoholikiem

Uzasadnienie pozwu o rozwód z alkoholikiem jest kluczowe, bo to na nim w głównej mierze skupia się sędzia, rozpatrujący sprawę rozwodową.

W uzasadnieniu pozwu oprócz samych twierdzeń trzeba zawrzeć dowody w postaci:

 • zeznań świadków,
 • notatek z interwencji policji wezwanej do domowych awantur,
 • wyników obdukcji lekarskich, jeśli mąż alkoholik dopuszcza się przemocy,
 • nagrań przedstawiających pijanego męża,
 • wyroków z poprzednich spraw mających związek z alkoholizmem i jego konsekwencjami,
 • dokumentacji z terapii alkoholowej, o ile została podjęta. 

Rozwód z winy męża alkoholika a podział majątku

Składając pozew o rozwód z winy męża alkoholika, kobieta może zastanawiać się, jak będzie przebiegał podział majątku wspólnego małżonków w przypadku orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy męża.

Należy pamiętać, że zasadniczo orzeczenie rozwodu z winy jednego małżonka nie powinno mieć wpływu na podział majątku, jeśli jednak powód wykaże, że osoba uzależniona:

 • nie dba o wspólny majątek,
 • powoduje straty w budżecie domowym,
 • swoim zachowaniem utrudnia lub uniemożliwia funkcjonowanie rodziny na godziwym poziomie, 

to może przyczynić się w ten sposób do podjęcia przez sąd nieco innej decyzji niż równy podział majątku. Małżonek niewinny rozpadu pożycia małżeńskiego powinien otrzymać w takiej sytuacji większą część dóbr, w proporcji zależnej od tego, jakie straty powoduje uzależniony.

Czy można doprowadzić do eksmisji męża alkoholika?

Kobiety często boją się poinformować męża alkoholika o złożeniu pozwu rozwodowego. Kiedy małżonek swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu rodziny, warto rozważyć doprowadzenie do eksmisji męża alkoholika. Jest to dopuszczalne pod warunkiem separacji lub rozwodu. 

Aby w przypadku rozwodu sąd orzekł o eksmisji męża alkoholika, powódka musi wykazać, że jego zachowanie w związku z nadmiernym spożywaniem alkoholu uniemożliwia wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego w sposób normalny.

Oznacza to, że konieczne jest wykazanie, iż alkoholik zagraża zdrowiu i życiu żony i/lub dzieci.

Warto jednak mieć na uwadze, że wymeldowanie męża alkoholika z domu nie zawsze będzie możliwe, jeśli nie wykażemy wystarczająco dobrych argumentów.

Kiedy rozwód, a kiedy separacja z mężem alkoholikiem?

Podjęcie decyzji o rozwodzie z mężem alkoholikiem nie jest łatwe. Wiele kobiet bardzo długo żywi nadzieję, że małżonkowi uda się pokonać nałóg. Zdarza się również, że małżonka widzi w takim nałogu własną winę lub uważa, że to jej zadaniem jest pomóc mężowi w walce z alkoholizmem.

Z drugiej strony życie pod jednym dachem z osobą uzależnioną jest bardzo trudnym doświadczeniem, zwłaszcza kiedy w rodzinie są też dzieci, na które takie zachowanie ma bardzo negatywny wpływ. 

Jeśli kobieta nie jest gotowa na rozwód, ale też nie może pozwolić sobie na dalsze życie z mężem alkoholikiem, może zdecydować się na separację. Separacja pozwoli doprowadzić do eksmisji męża. Będzie skutkować też rozdzielnością majątkową, dzięki czemu rodzina nie będzie musiała martwić się o to, że alkoholik roztrwoni majątek na trunki. 

Rozwód z winy męża alkoholika a alimenty

Rozwód z orzeczeniem o winie męża alkoholika pozwala kobiecie domagać się alimentów. Zgodnie z treścią art. 60 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

Jeśli zaś chodzi o alimenty na dzieci, to ta kwestia rozpatrywana jest przez sąd osobno, niezależnie od orzeczenia o winie, podobnie jak sprawa utrzymywania kontaktów z dzieckiem czy pełnienia władzy rodzicielskiej.

Kilka zdań podsumowujących

Aby pozew rozwodowy z winy męża alkoholika wywołał oczekiwany efekt w postaci orzeczenia o rozwodzie, żona powinna zgromadzić i przedstawić przed sądem dowody, które sąd uzna za nadające się do przeprowadzenia postępowania rozwodowego na korzyść żony, mowa to o takich dowodach jak choćby:

 • niebieska karta,
 • zeznania świadków,
 • zeznania osobiste,
 • notatka policyjna z interwencji domowej,
 • dokumenty świadczące o problemie alkoholowym męża (skierowanie na terapię odwykową),
 • itd.

Co dość istotne, zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, żona powinna wykazać też zupełny i trwały rozkład pożycia, a więc udowodnić, że doszło do zerwania więzi:

 • duchowej,
 • fizycznej,
 • i gospodarczej.

Choroba alkoholowa, czyli alkoholizm, jeśli jest przyczyną zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego, może przesądzić o orzeczeniu przez sąd rozwodu, jasno mówi o tym:

Art. 56. Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód KRiO:

§ 1. Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.

About the author

Jako legalnie działająca firma pod numerem NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329 dostarczamy produktów najwyższej jakości.
2 Responses
 1. Choinacki

  A dlaczego nie piszecie o rozwodzie męża, kiedy żona jest alkoholikiem? Żyje stereotypami, a to świadczy o Waszej niedojrzałości w podejściu do problemu z alkoholizmem w rodzinie. I nie tłumaczcie się jakimiś statystykami, bo to dość dziecinne. Jako portal publiczny powinniście być obiektywni, a nie stronniczy. To świadczy o Waszej niskiej wiarygodności, a także o niedojrzałości życiowej osobie, która ten artykuł pisała. Pozdrawia mąż alkoholiczki.

Leave a Reply