Umowa kupna sprzedaży maszyny rolniczej wzór PDF DOC

17 

Chociaż nie wszystkie maszyny rolnicze podlegają obowiązkowej rejestracji, to przy ich sprzedaży/zakupie zawsze warto sporządzić umowę, która będzie pełniła rolę dowodową. Umowa kupna sprzedaży maszyny rolniczej w formie pisemnej stanowi dowód na to, że dany przedmiot został sprzedany. Zabezpiecza również interes kupującego i sprzedającego.

Do sporządzenia takiego dowodu transakcji strony mogą wykorzystać wzór umowy kupna sprzedaży maszyny rolniczej, który wystarczy uzupełnić takimi informacjami jak dane osobowe kupującego, dane osobowe sprzedającego, dane przedmiotu umowy wraz z opisem stanu technicznego czy też określenie ustalonej ceny sprzedaży. 

Aby umowa kupna sprzedaży maszyny rolniczej dobrze chroniła obie strony transakcji, należy zawrzeć w niej istotne informacje na temat stanu maszyny, w tym zwłaszcza jej ewentualnych wad technicznych.

Zatajenie takich informacji może stanowić podstawę reklamacji z tytułu rękojmi. Umowa sprzedaży powinna zostać sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla kupującego i jeden dla sprzedającego. Oba dokumenty należy podpisać. 

Gotowy wzór umowy kupna sprzedaży maszyny rolniczej pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (0)

Jak wygląda umowa kupna sprzedaży maszyny rolniczej? Umowa sprzedaży rzeczy nie wymaga sporządzania aktu notarialnego. Co więcej, może zostać zawarta nawet w formie ustnej, jednak nie jest to polecane rozwiązanie.

Dokument stanowi bowiem podstawę zgłaszania ewentualnych reklamacji, zabezpiecza interesy stron, a w przypadku maszyn takich jak ciągnik rolniczy jest niezbędny do dokonania rejestracji pojazdu w wydziale komunikacji. 

Umowa kupna sprzedaży maszyny rolniczej musi uwzględniać dane stron oraz opis przedmiotu umowy. Kluczowe jest także określenie w niej ceny sprzedaży wraz z formą i terminem płatności.

Sprzedający może uwzględnić w umowie oświadczenie o tym, że przedmiot umowy jest jego własnością i pozostaje wolny od wad prawnych. Natomiast kupujący może podpisać się pod oświadczeniem, iż zapoznał się ze stanem technicznym kupowanej maszyny i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Umowa kupna sprzedaży maszyny rolniczej wzór PDF DOC”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

umowa-kupna-sprzedazy-maszyny-rolniczej-wzor-pdf-doc
Umowa kupna sprzedaży maszyny rolniczej wzór PDF DOC
17