Nękanie telefonami – gdzie zgłosić?

Gdzie zgłosić nękanie telefonami? Nękanie może przyjmować różne formy. Jedną z nich jest dręczenie ofiary za pośrednictwem telefonu czy wiadomości SMS. Ciągłe wydzwanianie wywołuje u ofiary niepokój, irytację, strach, niekiedy nawet depresję.

Jeśli nękanie przez telefon wzbudza poczucie zagrożenia i uczucie naruszenia prywatności, sprawę warto zgłosić odpowiednim organom ścigania. Nękanie jest bowiem przestępstwem ściganym na mocy art. 190 kodeksu karnego. Zatem gdzie zgłosić nękanie telefonami?

Aby ułatwić Ci sporządzenie zawiadomienia o uporczywym nękaniu, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór zawiadomienia, które pobierzesz poniżej:

Nękanie przez telefon w przepisach

Odpowiedzi na pytanie: „czy można zgłosić na policję nękanie telefoniczne?” należy szukać w takich aktach prawnych, jak:

 • Kodeks karny,
 • Rozporządzenie o ochronie danych RODO,
 • Rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych,
 • Prawo telekomunikacji.

Najważniejsze, o czym powinna wiedzieć ofiara takiego działania to fakt, że nękanie przez telefon – zarówno za pomocą połączeń, jak i nagrań na poczcie głosowej czy za pomocą wiadomości SMS – jest przestępstwem. Zgodnie z treścią art. 190 KK:

§ 1. Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Stalking, czyli uporczywe nękanie lub prześladowanie to przestępstwo ścigane na wniosek pokrzywdzonego, dlatego nękanie telefoniczne można, a nawet trzeba zgłosić zatem na policję.

Rodzaje nękania przez telefon

Nękanie przez telefon może mieć różnego typu charakter. Czasami powodem otrzymywania uciążliwych telefonów jest ponowne wykorzystanie nieużywanego przez dłuższy czas numeru telefonu. Kiedy nowy klient sieci otrzymuje cudzy numer, inne osoby mogą dzwonić do niego bez świadomości, że abonentem jest już ktoś inny.

W takiej sytuacji sprawy nie zgłasza się na policję, lecz do operatora. Należy zażądać od niego bezpłatnej zmiany numeru telefonu – to rozwiązuje problem. Jeśli numer dotyczy telefonu służbowego, sprawę zgłasza się pracodawcy.

Jednym z najczęstszych problemów w dzisiejszych czasach jest nękanie przez marketingowców, czyli otrzymywanie telefonów od konsultantów, którzy próbują przekonać konsumenta do zakupu produktu czy usługi.

W przypadku nękania przez nieznane numery również można skontaktować się z dostawcą usług telekomunikacyjnych i/lub z firmą, od której pochodzą niechciane połączenia w celu wycofania zgód na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

Podobnie kłopotliwe jest też nękanie przez tak zwane boty, czyli nagrane, wygenerowane wcześniej wiadomości, które namawiają do oddzwonienia czy oczekiwania na konsultanta.

Taki rodzaj nękania można zgłosić do Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Należy wiedzieć bowiem, że używanie automatycznych systemów telekomunikacyjnych bez wyraźnej zgody abonenta jest niedozwolone.

Gdzie i kiedy zgłosić nękanie na tle psychicznym?

W najtrudniejszej sytuacji jest ta ofiara nękania telefonicznego, która odbiera połączenia z pogróżkami. Takie nękanie przez telefon może być formą zemsty czy ukarania – ma wywołać poczucie zagrożenia, lęku, strachu, traumy. W przypadku takich telefonów jedyną prawidłową reakcją jest zgłoszenie sprawy na policję, czyli do organów postępowania przygotowawczego.

Jednak odpowiedź na pytanie „nękanie telefonami gdzie zgłosić?” nie zawsze będzie taka sama. Tę formę stalkingu zgłasza się:

 • do pracodawcy, jeśli nękanie dotyczy telefonu służbowego,
 • do operatora komórkowego, jeśli nękanie dotyczy telefonu prywatnego, a sprawca nie jest znany,
 • na policję, jeśli nękanie dotyczy telefonu prywatnego, a sprawca jest znany lub nie jest znany, ale telefony noszą znamiona uporczywego nękania.

Co grozi za nękanie przez telefon?

Wiedząc, gdzie zgłosić nękanie telefoniczne, pokrzywdzony nie powinien zwlekać – zgłoszenie popełnienia przestępstwa oraz materiał dowodowy (np. treść wiadomości tekstowych) może zanieść na policję lub do prokuratury. Przestępstwo nękania przez telefon zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 do 9 lat.

Inne formy kary, jakie może orzec sąd, to również:

 • ograniczenie wolności,
 • kary mieszane,
 • grzywny.

Kara wymierzona przez sąd zawsze uwzględnia różne okoliczności, w tym przede wszystkim szkody, jakie działania stalkera wyrządziły poszkodowanemu.

Kiedy można mówić o nękaniu przez telefon?

Ofiary stalkingu często zastanawiają się, ile telefonów dziennie to nękanie. Należy wiedzieć więc, że przepisy kodeksu karnego nie określają precyzyjnie, po ilu telefonach można mówić już o uporczywości czy długotrwałości nękania. Takie ustalenia dokonywane są indywidualnie.

Według niektórych opracowań dotyczących tego przestępstwa – uporczywy stalking to działanie, które utrzymuje się przez co najmniej 30 dni, w trakcie których ma miejsce przynajmniej 10 czynów uznawanych za nękanie. Jednak w przepisach nie obowiązuje żadna zasada obliczania, ile telefonów dziennie czy tygodniowo to już stalking.

Jak uwolnić się od stalkera?

W tekście pojawiły się już rozwiązania i odpowiedzi na pytanie „jak uwolnić się od nękających telefonów?”. W zależności od sytuacji sprawę można zgłosić:

 • na policję,
 • do prokuratury,
 • do operatora.

Z pewnością nie należy jej jednak ignorować, ponieważ to da stalkerowi poczucie bezkarności i zachęci go do podejmowania innych, być może groźniejszych działań. Ofiara stalkingu powinna gromadzić dowody nękania od samego początku, notując wszelkie działania takiej osoby, najlepiej w formie tabelki z datą i godziną.

Nękające telefony można wykazać za pomocą bilingów, ale też nagrań z rozmów czy zrzutów ekranu z nieodebranymi połączeniami.

Jeśli stalker dopuszcza się innych czynności, na przykład:

 • przesyła ofierze wiadomości SMS lub maile,
 • pisze do ofiary za pomocą komunikatorów internetowych,
 • oczernia ofiarę za pośrednictwem mediów społecznościowych,
 • obraża ofiarę publicznie,
 • włamuje się na posesję ofiary,
 • nachodzi ofiarę w domu lub w pracy,
 • przesyła ofierze listy lub paczki,

wszystkie te działania również warto opisać w zawiadomieniu składanym na komisariacie. Należy też udowodnić je za pomocą zdjęć, zrzutów ekranu, nagrań z monitoringu czy zeznań świadków.

Podsumowanie artykułu

Niestety w dzisiejszych czasach nękanie telefonami przoduje jako najczęstsza forma stalkingu, sprawy dodatkowo nie ułatwia fakt, że niemal każda osoba posiada telefon, przez który łączy się z licznymi portalami społecznościowymi, udostępniając tam swój prywatny numer telefonu.

To samo tyczy się portali ogłoszeniowych, na których pozostawiamy swoje dane, w tym m.in. numer telefonu. Wystarczy zaledwie kilka ogłoszeń w portalach typu OLX, Gratka, Oferia, Lento itd. a liczba połączeń telefonicznych może dramatycznie zwiększyć się.

Warto wiedzieć:

Masz prawo złożyć skargę na niezamówione połączenia marketingowe do następujących podmiotów:

 • Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Art. 190a. – Uporczywe nękanie. Kradzież tożsamości – Kodeks karny.

§ 1.Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia lub istotnie narusza jej prywatność,podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2.Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek, inne jej dane osobowe lub inne dane, za pomocą których jest ona publicznie identyfikowana, w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.

§ 3.Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

§ 4.Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

About the author

Jako legalnie działająca firma pod numerem NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329 dostarczamy produktów najwyższej jakości.