Ocena efektywności IPET – wzór

17 

IPET opracowuje się na podstawie potrzeb i możliwości ucznia, określając w nim cele kształcenia specjalnego oraz sposoby osiągnięcia takich celów. Nawet najlepiej przygotowany IPET musi być systematycznie oceniany, aby można było dostosowywać go do indywidualnych, zmieniających się potrzeb dziecka, dlatego regularnie sporządza się ocenę efektywności IPET.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór oceny efektywności IPET – którą pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Jakie elementy powinna zawierać ocena efektywności IPET?

Oceny efektywności IPET dokonuje się dwa razy w roku – po upływie jednego semestru oraz po upływie jednego roku szkolnego. W karcie takiej oceny należy uwzględnić:

 • osiągnięte cele edukacyjne i terapeutyczne,
 • określenie sposobów, w jakie osiągnięto te cele,
 • wnioski do dalszej pracy,
 • ewentualne modyfikacje IPET.

Pod dokumentem powinni podpisać się rodzice dziecka, zespół nauczycieli udzielających dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz dyrektor szkoły.

Treść pisma w sprawie oceny efektywności IPET zależy więc w głównej mierze od treści pierwotnego dokumentu, który podlega ewaluacji. Ocenę można przygotować, używając wzoru oceny efektywności IPET, który podpowiada, jakie aspekty pracy z dzieckiem warto wziąć pod uwagę.

Jak wypełnić pismo w sprawie oceny efektywności IPET?

Przykładowa ocena efektywności IPET powinna wskazywać, jakie cele założone w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym udało się osiągnąć oraz w jaki sposób, czyli z zastosowaniem jakich metod i form pracy z dzieckiem.

Dokument musi zawierać jednak również informacje o tym, jakich celów nie udało się osiągnąć – są to wnioski do dalszej pracy. Na podstawie obserwacji można więc zmodyfikować działania podejmowane przez nauczycieli i specjalistów tak, aby IPET był bardziej efektywny.

Wśród zaleceń, czyli wniosków, we wzorze przykładowej oceny efektywności IPET można wymienić między innymi:

 • rozwijanie wiedzy z określonych przedmiotów,
 • ćwiczenie umiejętności, np. czytania, pisania,
 • rozwijanie samodzielności,
 • angażowanie ucznia w życie szkoły,
 • podtrzymanie współpracy z rodzicami,
 • wzbogacanie słownictwa,
 • tworzenie sytuacji do współpracy w grupie, itd. 
ocena-efektywnosci-ipet-wzor
Ocena efektywności IPET - wzór
17